AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum02-09-2006
Aflevering31
TitelHof van Justitie EG, 06-07-2006, C-154/05 (met noot)
CiteertitelAB 2006/259
SamenvattingNon-exporteerbaarheid Wajong.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 juli 2006. # J. J. Kersbergen-Lap en D. Dams-Schipper tegen Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Rechtbank te Amsterdam - Nederland. # Sociale zekerheid van migrerende werknemers - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Artikelen 4, lid 2 bis, en 10 bis, alsmede bijlage II bis - Bijzondere prestaties die niet op premie- of bijdragebetaling berusten - Nederlandse uitkering voor jonggehandicapten - Niet-exporteerbaarheid. # Zaak C-154/05.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina1220-1226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2006:449