Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum06-09-2006
Aflevering7
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200508213/1 (met noot)
CiteertitelM en R 2006/7, nr. 63
SamenvattingIn deze casus gaat het om een verleende veranderingsvergunning voor een permanente installatie ten behoeve van het ontwateren van slib en in een vergunningvoorschrift is bepaald dat het ontwaterde slib conform de daarvoor geldende regels dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerker, waarbij nuttige toepassing plaatsvindt van het ontwaterde slib.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2005 heeft verweerder aan appellante een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer, verleend voor het veranderen van een inrichting voor het verwerken van laagcalorisch materiaal afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties en industriŽle inrichtingen, gelegen aan de Stadhoudersmolenweg 42 te Apeldoorn, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie I, nummer 8123. Dit besluit is op 15 augustus 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorG.H. Addink
Pagina452-455
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7320