Jurisprudentie Milieurecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Milieurecht
Datum13-09-2006
Aflevering8
RubriekEuropa
TitelHof van Justitie EG, 13-07-2006, C-191/5 (met noot)
Citeertitel«JM» 2006/85
SamenvattingVerkleinen speciale beschermingszone - Portugal. Vogelbescherming. Beschermingszones. Niet-nakoming richtlijn.
(Commissie / Portugal).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 13 juli 2006. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Portugese Republiek. # Niet-nakoming - Richtlijn 79/409/EEG - Behoud van vogelstand - Specialebeschermingszone - Wijziging zonder wetenschappelijke basis. # Zaak C-191/05.
Annotator Douma
Pagina526-529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2006:472