Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen

UitgeverReed Business Information
TijdschriftTender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen
Datum12-09-2006
Aflevering5
RubriekDe zaak
TitelCorporatiewereld sterk in beweging
SamenvattingOp 19 mei heeft de rechtbank van Maastricht een uitspraak gedaan over de vraag of woningcorporaties gerechtigd zijn om in het buitenland activiteiten te ontplooien. De rechtbank vernietigde het verbod van de minister van VROM op dergelijke activiteiten. Een goed moment om even stil te staan bij de veranderende positie van woningcorporaties in algemene en aanbestedingsrechtelijke zin.
Auteur(s)R.D. Luteijn
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn