SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftSMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum12-09-2006
Aflevering9
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam, 15-12-2005, 328066/ KG 05-2150 SR (met noot)
CiteertitelSMA 2006, p. 387
SamenvattingSchattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten 2004
Samenvatting (Bron)De gevorderde onmiddellijke stopzetting van de herbeoordelingen van WAO-gerechtigden op grond van het Schattingsbesluit, wordt afgewezen. De toepassing van het Schattingsbesluit is niet in strijd met artikel 1 van het eerste protocol bij het EVRM. De herbeoordelingen vinden hun grondslag in het in 2004 ingevoegde artikel 34, lid 4 WAO. Dit artikel impliceert dat de wijze van beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid anders wordt ingericht dan voorheen. Er kan van worden uitgegaan dat de mogelijkheid dat een werknemer zijn WAO-uitkering verliest, terwijl zijn gezondheidstoestand niet is gewijzigd, bij de parlementaire behandeling is betrokken.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina387-388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2005:AU8191