Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum09-09-2006
Aflevering7257
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200504807/1 (met noot)
CiteertitelGst. 2006, 122
SamenvattingVrijstelling op grond van art. 19 WRO terecht geweigerd, omdat op grond van de Verordening speelautomatenhallen slechts één speelautomatenhalvergunning kan worden verleend. (Culemborg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 oktober 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Culemborg (hierna: het college) geweigerd vrijstelling ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) te verlenen voor de vestiging van een speelautomatenhal in het pand [locatie].
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina474-475
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7329