StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftStAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum16-09-2006
Aflevering3
RubriekArtikel
TitelDe gefaseerde verlening van de omgevingsvergunning in het voorontwerp Wabo: een gebrekkige regeling
CiteertitelStAB 2006, nr.
SamenvattingHet voorontwerp voor een Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft intussen de nodige pennen in beweging gebracht. Ten tijde van het schrijven van deze bijdrage, in juli 2006, ligt het voorontwerp voor advies bij de Raad van State. Van een wetsvoorstel is dus nog (lang) geen sprake. Wanneer het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer wordt aangeboden en hoe dat wetsvoorstel er dan inhoudelijk precies uit zal zien, zal mede afhangen van het advies van de Raad van State. Verwacht mag worden dat de raad het voorontwerp niet kritiekloos laat passeren. In de literatuur is al op de nodige onvolkomenheden in het voorontwerp gewezen.
Auteur(s)T. Nijmeijer
Pagina9-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn