Ars Aequi

UitgeverStichting Ars Aequi
TijdschriftArs Aequi
Datum12-10-2006
Aflevering10
RubriekLiteratuur
TitelFiscale fraudebestrijding: grenzen aan sturing
CiteertitelAA 2006, 755
SamenvattingOp 19 juni jongstleden is aan de Universiteit Leiden de dissertatie Fiscale fraudebestrijding: grenzen aan sturing verdedigd. In de dissertatie wordt verslag gedaan van onderzoek naar de strafrechtelijke aanpak van fiscale fraude. Daarbij stond de samenwerking tussen de Belastingdienst, de FIOD-ECD, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak centraal. Met deze studie wordt beoogd het functioneren van het openbaar bestuur beter te begrijpen. Er is gekozen voor een multidisciplinaire benadering, daar een sec juridische of economische benadering slechts een gefragmenteerd en eenzijdig inzicht in de werkelijkheid zou opleveren (assumptie). Het onderzoek is gestart in 2001 en eind 2005 afgesloten. Het resultaat is een nieuwe conceptuele benadering van fiscale fraudebestrijding.
Auteur(s)R. Westra
Pagina755-760
Artikel aanvragenVia Praktizijn