Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum04-11-2006
Aflevering7261
TitelSubsidie of opdracht? Het moeizame onderscheid tussen publiekrechtelijke subsidie en de privaatrechtelijke opdracht
CiteertitelGst. 2006, 149
SamenvattingIn de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het begrip 'subsidie' gedefinieerd als de aanspraak op financiŽle middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan door betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Met het zinsdeel anders dan als betaling voor het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten is bedoeld de subsidie te onderscheiden van het begrip opdracht. Als een verstrekking een subsidie is, dan kan het volgens voorgaande definitie geen betaling voor een opdracht zijn, en vice versa. In de praktijk blijkt het onderscheid tussen subsidie en opdracht niet altijd even helder. [...]
Auteur(s)T.A.M. van den Ende , B.S. ten Kate
Pagina583-591
Artikel aanvragenVia Praktizijn