Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum04-11-2006
Aflevering7261
TitelRechtbank Amsterdam, 06-06-2006, AWB 06/2259HOREC (met noot)
CiteertitelGst. 2006, 154
SamenvattingIntrekken Drank- en horecawetvergunning hotel op grond van de Wet Bibob; vergewisplicht bestuursorgaan ten aanzien van advies van Bureau Bibob; criminal charge; vermoeden van betrokkenheid bij strafbare feiten; evenredigheid. (Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft bij het bestreden besluit de verleende vergunning ingetrokken en verzoekster bericht dat zij met ingang van 1 mei 2006 het schenken van alcoholhoudende dranken moet staken. Verweerder heeft deze intrekking gebaseerd op een naar aanleiding van een vergunningaanvraag van café [café] te Amsterdam desgevraagd door het landelijk Bureau Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Bureau BIBOB) op 8 september 2005 aan verweerder dan wel de burgemeester van de gemeente Amsterdam uitgebracht advies (hierna: het BIBOB-advies). Zie ook AX5855.
AnnotatorA. van den Berg
Pagina601-606
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2006:AX8291