Auteur J. Morijn
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 22-01-2021 De EU en de rechtsstatelijke crises in Hongarije en Polen - Urgentie vergt (gedifferentieerde) actie
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 25-06-2015 Vijf jaar bindend Handvest van de Grondrechten: wat heeft het de rechtzoekende opgeleverd?
European Human Rights Cases 13-07-2014 HvJ EU 06-03-2014, C-206/13
European Human Rights Cases 25-01-2014 Hof van Justitie EU, 26-09-2013, C-418/11
European Human Rights Cases 25-01-2014 Hof van Justitie EU, 26-09-2013, C-476/11
European Human Rights Cases 25-01-2014 Hof van Justitie EU, 10-10-2013, C-488/12 t/m 481/12 C-526/12
European Human Rights Cases 25-01-2014 Hof van Justitie EU, 22-10-2013, C-276/12
European Human Rights Cases 04-06-2013 Hof van Justitie EU, 26-02-2013, C-617/10
European Human Rights Cases 19-09-2012 Hof van Justitie EU, 24-04-2012, C-571/10
European Human Rights Cases 03-01-2012 Hof van Justitie EU, 15-09-2011, C-483/09 en C 1/10
European Human Rights Cases 22-11-2011 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-07-2011, 14737/09
Ars Aequi 09-06-2006 Een kanttekening (of twee) bij het Oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling over een hoofddoekeis op een islamitische middelbare school