Auteur A. Eleveld
Tijdschrift Aflevering Artikel
Jurisprudentie Arbeidsrecht 10-08-2023 Hoge Raad 23-06-2023
Pensioen Jurisprudentie 01-08-2023 Hoge Raad 23-06-2023
Jurisprudentie Arbeidsrecht 08-07-2023 Gerechtshof Den Haag 02-05-2023
Tijdschrift voor Ontslagrecht 07-11-2022 Verwijtbaar handelen of nalaten, een categorisering
Asiel & Migrantenrecht 28-06-2022 Verplichte ontzorging en gelijke behandeling van statushouders met recht op bijstand
Jurisprudentie Arbeidsrecht 20-01-2022 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-11-2021
Jurisprudentie Arbeidsrecht 25-02-2021 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-01-2021
Jurisprudentie Arbeidsrecht 10-01-2021 HvJ EU 18-11-2020, C-463/19
Jurisprudentie Arbeidsrecht 29-08-2019 Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 05-05-2019 Rechtstreekse horizontale werking van grondrechten van de Europese Unie
European Human Rights Cases 21-12-2018 HvJ EU 19-09-2018, C-312/17
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-04-2017 Flextensie en de kwalificatie van de (meerpartijen-) overeenkomst met de re-integrerende bijstandsgerechtigde
Nederlands Juristenblad 02-02-2017 Gelijk behandeld als zwangere student? Een onderzoek naar regelingen en voorzieningen in het mbo en het hoger onderwijs vanuit het perspectief van het gelijke behandelingsrecht
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-06-2016 Het recht op een bijstandsuitkering voor Unieburgers na Dano, Alimanovic en García-Nieto
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 31-12-2015 Het recht op een bijstandsuitkering voor economisch niet-actieve EU-burgers na Alimanovic: het definitieve afscheid van de proportionaliteitstoets?
ArbeidsRecht 11-05-2015 De arbeidsrechtelijke bescherming van werkende bijstandsgerechtigden
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 02-09-2014 Van re-integratie naar wederkerigheid: de verplichting om arbeid te verrichten zonder loon in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
Jurisprudentie Arbeidsrecht 29-04-2014 HvJ EU 18-03-2014, C-167/12
Jurisprudentie Arbeidsrecht 29-04-2014 HvJ EU 18-03-2014, C-363/12,
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-01-2014 Meer vrouwen aan de top in de vennootschap
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-06-2013 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25-02-2013, 12/3649
Nederlands Juristenblad 21-06-2013 De arbeidsplicht en het rechtskarakter van de bijstandswetgeving
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-03-2011 Botsende denkcategorieën en de teloorgang van de levensloopregeling
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 14-08-2008 Een uitkering voor zwangere zelfstandigen: formele of materiële gelijkheid
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 16-06-2006 Een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten in Europees perspectief