Auteur R. Jansen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 08-12-2023 Voorwoord: De weerbare democratische rechtsstaat
Nederlands Juristenblad 08-12-2023 De democratische rechtsstaat in Nederland: Over weerbaarheid en waakzaamheid
Ars Aequi 15-03-2023 Versterk de digitale deskundigheid bij de overheid en de rechtspraak Interview met Corien Prins
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 30-12-2022 Legal Privilege and Transnational Evidence-Taking
Nederlands Juristenblad 14-11-2022 Enige gedachten over het toepasselijk advocatenverschoningsrecht
Nederlands Juristenblad 29-09-2022 Van accentverschuiving naar stelselwijziging: Toezicht in het conceptvoorstel Tijdelijke cyberwet voor de AIVD en de MIVD
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 11-02-2022 Kringlooplandbouw: Verslag jaarvergadering 2021, Vereniging voor Agrarisch Recht
Ars Aequi 19-01-2022 Normativiteit en viewpoint diversity in de rechtswetenschap
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) 22-12-2021 Toezicht op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 : een tour de force
Ars Aequi 15-12-2021 De Venetië-commissie over de rechtsstaat: vreemde ogen dwingen?
Ars Aequi 19-12-2020 Gezocht: Common ground: Verslag van het congres ‘Wat verbindt ons als rechtswetenschappers?’
Ars Aequi 24-10-2020 Stoelendansen met de macht: De trias politica in coronatijd
Nederlands Juristenblad 08-10-2020 Aandachtspunten bij het gebruik van de videoconferentie in civiele procedures
Tijdschrift voor de Procespraktijk 03-03-2019 Een (voorlopig) getuigenverhoor van een in Nederland verblijvend persoon die hier niet woonachtig is … en waarom dit mogelijk niet werkt
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 13-07-2018 Hoge Raad 25-08-2017
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 22-06-2018 Grensoverschrijdende bewijsverkrijging door de Nederlandse rechter in strijd met buitenlandse wettelijke geheimhoudingsplichten - Lessen uit de Amerikaanse discovery-praktijk
Delikt en Delinkwent 17-04-2018 De toetsing van politiegeweld en het nemo-teneturbeginsel
Delikt en Delinkwent 09-11-2017 De beoordeling van noodweer bij een gezochte confrontatie
Delikt en Delinkwent 10-11-2016 Het geheim van de dokter in Straatsburg onthuld?
Delikt en Delinkwent 30-06-2015 Verdedigingswil bij noodweer
Delikt en Delinkwent 20-11-2014 Een nieuwe kijk op de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit bij noodweer. Wordt de minst ingrijpende wijze van verdediging verlangd?
Markt & Mededinging 11-11-2014 Hoe innovatief moet het ACM-toezicht zijn?
Nederlands Juristenblad 04-12-2013 Onderdeel van een gezamenlijk plan - De conclusie van A-G Knigge in de Nijmeegse scooterzaak
Delikt en Delinkwent 21-10-2013 Moord en waanzin. De betekenis van de psychische stoornis bij het bewijzen van voorbedachte raad
Juridisch up to Date 08-05-2008 De stichting en de toepasselijkheid van Titel 9 van Boek 2 BW
VNG magazine 14-09-2007 Minister Cramer speelt valse noot
Vennootschap & Onderneming 27-04-2007 Wanted securities!
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 30-01-2007 Journalistiek en rechters gegijzeld
Vennootschap & Onderneming 28-06-2006 Zittingstermijn van (herbenoemde) commissarissen