Auteur P.A. Willemsen
Tijdschrift Aflevering Artikel
European Human Rights Cases 12-05-2018 EHRM 16-01-2018, 62299/09
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 13-10-2010 Een relativiteitseis in het bestuursprocesrecht: meer rechtsbescherming? Een vergelijking tussen het Nederlandse en het Duitse bestuursprocesrecht
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 19-03-2010 Definitieve geschilbeslechting becijferd
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 05-04-2008 Raad van State, 24-01-2008, 200705684/1
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 13-03-2008 Raad van State, 11-01-2008, 200706198/1
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 17-01-2008 Raad van State, 02-10-2007, 200703408/1
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 19-10-2007 Gezag van gewijsde in het bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-04-2007 Raad van State, 14-02-2007, 200604951/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-04-2007 Raad van State, 17-01-2007, 200605378/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-12-2006 Raad van State, 17-05-2006, 200507265/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-04-2006 Raad van State, 02-11-2005, 200503736/1
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 17-11-2005 Raad van State, 21-09-2005, 200502852/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-04-2005 Raad van State, 19-01-2005, 200403855/1