Auteur A. Tollenaar
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 31-03-2023 Kleine Gids voor het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-08-2022 Raad van State 02-06-2022
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-07-2022 Centrale Raad van Beroep 16-02-2022
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-05-2022 Rechtbank Noord-Holland 07-09-2021
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-01-2022 Centrale Raad van Beroep 11-11-2021
Gemeentestem 24-09-2021 Uitbreiding van de Wet Bibob: de verdere decentralisatie van de aanpak van ondermijnende criminaliteit
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-08-2021 Centrale Raad van Beroep 25-03-2021
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-05-2021 Centrale Raad van Beroep 03-11-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 29-05-2021 Centrale Raad van Beroep 14-04-2021
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-05-2021 Centrale Raad van Beroep 24-02-2021
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-12-2020 Centrale Raad van Beroep 28-07-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-10-2020 Centrale Raad van Beroep 21-07-2020
Gemeentestem 24-09-2020 Het geüniformeerde afstemmingsregime in de Participatiewet – vijf jaar na invoering
Gemeentestem 02-07-2020 Centrale Raad van Beroep 25-03-2020
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-06-2020 Centrale Raad van Beroep 01-10-2019
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 02-06-2020 Schorsende werking van bezwaar bij bestuurlijke boetes?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 30-12-2019 Centrale Raad van Beroep 09-10-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-12-2019 Centrale Raad van Beroep 08-05-2018
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 18-11-2019 Handhaving in de sociale zekerheid: harmonisatie van strafrecht en bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 12-11-2019 Raad van State 24-04-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-09-2019 Raad van State 17-07-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-09-2019 Raad van State 06-02-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-09-2019 Raad van State 17-07-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-03-2019 Centrale Raad van Beroep 03-01-2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-01-2019 Raad van State 14-11-2018
Gemeentestem 07-11-2018 Centrale Raad van Beroep 11-04-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-09-2018 Raad van State 04-07-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-09-2018 Raad van State 04-07-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-09-2018 Centrale Raad van Beroep 04-07-2018
RegelMaat 22-06-2018 Empathie in het sociaal domein
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-06-2018 Centrale Raad van Beroep 21-03-2018
Gemeentestem 15-06-2018 Centrale Raad van Beroep 18-10-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-06-2018 Raad van State 11-04-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-05-2018 Centrale Raad van Beroep 28-03-2018
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 16-12-2017 Kruisbestuiving tussen straf- en bestuursrecht: de ontwikkeling van de verwijtbaarheid in het bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-10-2017 Centrale Raad van Beroep 06-09-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-10-2017 Centrale Raad van Beroep 11-04-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-10-2017 Centrale Raad van Beroep 06-06-2017
Uitspraken Sociale Zekerheid 04-09-2017 Centrale Raad van Beroep 21-06-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-06-2017 Centrale Raad van Beroep 11-01-2017
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-06-2017 Centrale Raad van Beroep 06-12-2016
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 08-05-2017 Bestuursrechtelijke normering en ‘big data’
Gemeentestem 23-03-2017 Centrale Raad van Beroep 13-09-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-09-2016 Centrale Raad van Beroep 08-06-2016
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 15-08-2016 Decentralisaties in het sociale domein: de reactie van de Centrale Raad van Beroep
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-08-2016 Centrale Raad van Beroep 18-05-2016
Rechtspraak Sociale Verzekeringen 22-06-2016 Centrale Raad van Beroep 03-02-2016
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-02-2016 Centrale Raad van Beroep 11-11-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-10-2015 Centrale Raad van Beroep 29-05-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-10-2015 Centrale Raad van Beroep 19-08-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-08-2015 Centrale Raad van Beroep 28-01-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-03-2015 Centrale Raad van Beroep 12-11-2014
Uitspraken Sociale Zekerheid 15-12-2014 Centrale Raad van Beroep 24-11-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 13-09-2014 Centrale Raad van Beroep 11-06-2014
Uitspraken Sociale Zekerheid 31-07-2014 Rechtbank Noord-Nederland 04-03-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-06-2014 Centrale Raad van Beroep 26-02-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 31-05-2014 Centrale Raad van Beroep 12-03-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-05-2014 Centrale Raad van Beroep 18-12-2013
AB Rechtspraak Bestuursrecht 01-02-2014 Centrale Raad van Beroep, 25-11-2013, 13-556 WMO
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-12-2013 Centrale Raad van Beroep, 10-07-2013, 12/3280 AWBZ-G
AB Rechtspraak Bestuursrecht 04-12-2013 Centrale Raad van Beroep, 03-07-2013, 10/6188 AWBZ-T
AB Rechtspraak Bestuursrecht 23-11-2013 Centrale Raad van Beroep, 19-06-2013, 12/5062 WMO
AB Rechtspraak Bestuursrecht 21-09-2013 Centrale Raad van Beroep, 03-07-2013, 12/3874 WMO
AB Rechtspraak Bestuursrecht 14-09-2013 Centrale Raad van Beroep, 24-04-2013, 12/3904 WIA + 12/3905 WIA
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-09-2013 Centrale Raad van Beroep, 13-02-2013, 11/2066 AWBZ
AB Rechtspraak Bestuursrecht 16-08-2013 Centrale Raad van Beroep, 08-05-2013, 11/1182 WMO
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-06-2013 Centrale Raad van Beroep, 15-03-2013, 11/4974 ZW + 11/4975 ZW
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-03-2013 Centrale Raad van Beroep, 31-10-2012, 11/6840 WAMIL-T + 12/1652 WAMIL-T
Gemeentestem 30-11-2012 Centrale Raad van Beroep, 27-06-2012, 10/1755 AWBZ
Uitspraken Sociale Zekerheid 19-11-2012 Centrale Raad van Beroep, 18-09-2012, 10/5811 WWB
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 23-03-2012 Eigenrisicodragerschap in de Wet WIA vanuit een bestuursrechtelijk perspectief
Ars Aequi 13-12-2011 De toekomst van de wet BIBOB
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 21-12-2010 Verlengde loondoorbetaling: een bestuursrechtelijke blik op bijzondere besluiten
Binnenlands Bestuur 03-07-2009 H.E. Bröring, D. Kochenov, H.G. Hoogers, J.H. Jans, Schurende rechtsordes. Over de Europese Unie, het Koninkrijk en zijn Caribische gebieden
Gemeentestem 27-06-2009 Raad van State, 28-01-2009, 200805500/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 20-06-2009 Centrale Raad van Beroep, 25-02-2009, 08/2818 WAO
Gemeentestem 13-06-2009 Raad van State, 18-02-2009, 200803916/1
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 18-12-2008 Publieke belangen van de sociale zekerheid
Binnenlands Bestuur 05-09-2008 J.R. Lunsing, De besluitenguillotine. Hoe het lokaal bestuur een referendum kan winnen
Binnenlands Bestuur 04-07-2008 C. van Montfort, Besturen van het onbekende. Goed bestuur bij publiek-private arrangementen
Gemeentestem 17-05-2008 Centrale Raad van Beroep, 15-01-2008, 07/5761 WWB
Binnenlands Bestuur 07-03-2008 F. de Kam, Sociale zekerheid. Twee toekomstsbeelden
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 22-06-2007 Een nieuw denkmodel voor de feitenvaststelling in beroep?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-05-2007 Awb-Evaluatie III
Binnenlands Bestuur 11-05-2007 D. Wolfson, Transactie als bestuurlijke vernieuwing. Op zoek naar samenhang in beleid en uitvoering
AB Rechtspraak Bestuursrecht 28-04-2007 Raad van State, 21-02-2007, 200605496/1
Gemeentestem 24-02-2007 Handhaven met beleid
Binnenlands Bestuur 09-02-2007 K. Schuyt, Steunberen van de samenleving
AB Rechtspraak Bestuursrecht 03-02-2007 Raad van State, 18-10-2006, 200602974/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-11-2006 Raad van State, 09-08-2006, 200600436/1
Binnenlands Bestuur 29-09-2006 H. Boutellier, M. Drenth von Februar, R. Gudde, M. Hajer, G. de Vries e.a., Leven in de risicosamenleving
AB Rechtspraak Bestuursrecht 19-08-2006 Raad van State, 24-05-2006, 200509538/1
Binnenlands Bestuur 07-07-2006 R. Eijssermans en M. Hendrikx, Raadscommunicatie in het duale bestel. De politiek dichter bij de burger
AB Rechtspraak Bestuursrecht 06-05-2006 Raad van State, 01-02-2006, 200506483/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-10-2005 Raad van State, 27-07-2005, 200504830/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-10-2005 Raad van State, 27-07-2005, 200500282/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-10-2005 Raad van State, 22-06-2005, 200408930/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 24-09-2005 Raad van State, 06-07-2005, 200408693/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-06-2005 Rechtbank Roermond, 30-07-2004, 04 / 188 BELEI K1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-06-2005 Raad van State, 20-04-2005, 200407498/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-02-2005 Raad van State, 25-08-2004, 200401404/1
Gemeentestem 22-01-2005 Raad van State, 25-02-2004, 200306300/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-01-2005 Raad van State, 18-08-2004, 200400208/1