Auteur N. Gundt
Tijdschrift Aflevering Artikel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-08-2023 HvJ EU 27-04-2023, C-192/22
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 10-03-2023 HvJ EU 15-12-2022, C-311/21
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-11-2022 HvJ EU 12-05-2022, C-426/20
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 06-05-2022 HvJ EU 10-02-2022, C-485/20
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 13-01-2022 HvJ EU 03-06-2021, C-326/19
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 12-08-2021 HvJ EU 15-04-2021, C-511/19
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-04-2021 Hoge Raad 19-06-2020
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 15-03-2021 HvJ EU 14-10-2020, C-681/18
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 19-11-2020 HvJ EU 22-04-2020, C-692/19
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 22-06-2020 HvJ EU 26-03-2020, C-344/18
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-03-2020 HvJ EU 19-12-2019, C-16/18
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-12-2019 HvJ EU 11-09-2019 , C-397/18
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-07-2019 HvJ EU 11-04-2019, C-29/18, C-30/18 en C-44/18
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-02-2019 HvJ EU 25-10-2018, C-331/17
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-09-2018 HvJ EU 17-04-2018, C-414/16
Arbeidsrechtelijke Annotaties 31-08-2018 Het autonome ontslagbegrip in Richtlijn 98/59: inclusief de wijziging? HvJ EU 21 september 2017, C-149/16, ECLI:EU:C:2017:708 (Socha e.a.) en C-429/16, ECLI:EU:C:2017:711 (Ciupa e.a.)
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 30-05-2018 HvJ EU 20-12-2017, C-102/16
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-11-2017 HvJ EU 07-09-2017, C-174/16
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 08-06-2017 HvJ EU 14-03-2017, C-157/15
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-01-2017 HvJ EU 15-11-2016, C-258/15
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 15-08-2016 HvJ EU 19-04-2016, C-441/14
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 08-04-2016 Hoge Raad 01-10-2015, C-432/14, ECLI:EU:C:2015:643
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 06-11-2015 HvJ EU 09-07-2015, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 27-04-2015 HvJ EU 12-02-2015, C-396/13, ECLI:EU:C:2015:86
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 27-01-2015 HvJ EU 15-10-2014, C-221/13, ECLI:EU:C:2014:2286
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 12-08-2013 Gevaarlijke crisismix: Wijziging van de arbeidsovereenkomst en verwijtbare werkloosheid
Ondernemingsrecht 30-11-2012 Ontwikkelingen op het gebied van het ontslagrecht
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-02-2012 Beloning in gewijzigde omstandigheden = gewijzigde beloning?
Arbeidsrechtelijke Annotaties 15-12-2011 De Hoge Raad en het wijzigingsontslag - HR 24 december 2010, JAR 2011/20 (Woonzorg) en HR 24 december 2010, LJN BO2420
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-11-2010 Verruiming ketenregeling een dode letter dankzij het Hof van Justitie EU
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-03-2009 Art. 7:613 BW als rechtsgrondslag voor wijziging van (kern)arbeidsvoorwaarden?
Uitspraken Sociale Zekerheid 03-10-2008 Centrale Raad van Beroep, 22-07-2008, 06/6876 WWB
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 15-08-2006 De nieuwe verblijfsrichtlijn en het recht op bijstand in het licht van de rechtspraak omtrent het EU-burgerschap