Auteur C.M.D.S. Pavillon
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 13-04-2023 Rechtbank Noord-Nederland 17-01-2023
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 30-03-2023 Consumentenrechtelijke stukjes in de circulariteitspuzzel
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 16-02-2023 HvJ EU 08-12-2022, C-625/21
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 16-02-2023 Rechtbank Noord-Holland 03-11-2022
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 27-01-2023 Is ons stelsel van remedies future-proof? Remedies in het kooprecht en de overgang naar een circulaire economie
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 19-09-2022 Een prijskorting voor de consument bij gebrekkige informatieverstrekking: een onevenredige sanctie
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 01-08-2022 Rechtbank Noord-Holland 11-05-2022
Ars Aequi 13-07-2022 Dwingend consumentenrecht en de overgang naar een circulaire economie: het mes snijdt aan twee kanten
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 30-03-2022 De erfpachter als consument?
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 24-03-2022 Verhuurder doucht elders ook: Over misleidende milieuclaims door deelplatformen en individuele remedies in driehoeksverhoudingen
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 23-03-2022 Hoge Raad 12-11-2021
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 07-03-2022 Duurzaam consumentenkooprecht : Het Franse voorbeeld (II)
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 01-02-2022 Gerechtshof Den Haag 15-06-2021
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 20-12-2021 HvJ EU 25-11-2020, C-269/19
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 09-12-2021 Wat essentiële informatie is, is ‘of the essence’
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 25-08-2021 De bewijslastomkering bij oneerlijke handelspraktijken: Een jurisprudentie-onderzoek naar de toepassing van art. 6:193j lid 1 en 2 BW
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 23-05-2021 HvJ EU 11-07-2019, C-502/18
Nederlands Juristenblad 13-05-2021 Civielrechtelijke sancties op oneerlijke bedingen - De ‘alles of niets’-benadering bevestigd
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-11-2020
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 16-10-2020 Statiegeld en consument: de prijs van circulariteit
Nederlands Juristenblad 06-09-2020 Civielrechtelijke sancties op de schending van informatieplichten - Handvatten voor de ambtshalve toetsingspraktijk aan de Richtlijn consumentenrechten
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 29-08-2020 HvJ EU 03-10-2019, C-260/18
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 18-06-2020 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-04-2020
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 18-06-2020 Small massaclaims - de inzet van de Europese Procedure voor Geringe Vorderingen (EPGV) bij de afwikkeling van grensoverschrijdende massaschade
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 17-05-2020 Duurzaam consumentenkooprecht: het Franse voorbeeld
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 09-01-2020 HvJ EU 14-03-2019, C-118/17
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 09-01-2020 HvJ EU 26-03-2019, C-70/17
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2019 Hoge Raad 08-11-2019
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 17-11-2019 Het lot van nulzijdige voorwaarden
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 22-09-2019 Beter ten hele gedwaald dan ten halve gekeerd? De verjaring van de sanctie op oneerlijke bedingen
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 22-09-2019 Ten geleide
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 17-08-2019 Leent het materiële privaatrecht zich voor de afwikkeling van massaschade? Een onderzoek naar de veralgemeniseerde toepassing van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in het pre-WAMCA-tijdperk
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 04-07-2019 De zzp’er verdient betere bescherming maar welke bescherming precies? Een pleidooi voor de aanpassing van titel 6.3.4 BW
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 04-07-2019 De zzp’er verdient betere bescherming maar welke bescherming precies? Een pleidooi voor de aanpassing van titel 6.3.4 BW
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 28-02-2019 De fabel van het gratis mobieltje
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 30-12-2018 HvJ EU 19-09-2018, C-109/17
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2018 Raad van Arbitrage voor de Bouw 14-06-2018, 36.231
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 02-12-2018 Boetebeding onredelijk bezwarend, over naar de wettelijke schadevergoeding?
Contracteren 28-09-2018 Vernietiging van de overeenkomst bij een oneerlijke handelspraktijk; een hanteerbare sanctie?
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-09-2018 De Titel Aanneming van werk in een consumentenrechtelijk perspectief: de invloed van Europa
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 25-08-2018 Rechtbank Limburg 09-05-2018
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 22-06-2018 Trends en ontwikkelingen in het Europees verbintenissenrecht
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 25-04-2018 Woekeren met de Richtlijn oneerlijke bedingen - Beschouwingen naar aanleiding van Hof ’s-Hertogenbosch 2 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1875
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 25-03-2018 Consumentengoederenrecht
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 20-02-2018 Rechtbank Amsterdam 05-09-2017
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 20-02-2018 Op de blaren zitten? Over afwijkingen van dwingend en aanvullend recht, oneerlijke bedingen en daarbij passende sancties
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 22-09-2017 De prejudiciële procedure als abstracte onredelijk bezwarend-toets
Tijdschrift voor Bouwrecht 24-08-2017 Raad van Arbitrage voor de Bouw 01-01-2017, 35.524
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 29-05-2017 Oude wijn in nieuwe zakken?
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-05-2017 Geschillencommissie Garantiewoningen 31-01-2017, 104963
Maandblad voor Vermogensrecht 11-05-2017 Wijze raad is halve daad of veel raad maar weinig baat? De impact van de Aanbevelingen van de Juristengroep op het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een collectieve actie
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 11-01-2017 De aanpak van verrassende bedingen onder het nieuw BW: de mazen van afdeling 6.5.3 inzake algemene voorwaarden
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-12-2016 Hoge Raad 29-04-2016
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 03-10-2016 Materieelrechtelijke beschouwingen naar aanleiding van de tweede gratis-mobieltjesuitspraak van de Hoge Raad
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 04-09-2016 De derdenwerking van collectieve acties tegen onredelijke bedingen in het licht van de Europese rechtspraak
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 04-09-2016 Rechtbank Rotterdam 27-11-2015
Tijdschrift voor Bouwrecht 28-06-2016 Over doorwerking van Europese richtlijnen en de ambtshalve toetsing aan art. 6:233 onder a BW. Reactie op de noot van J.H. Meerburg bij Raad van Arbitrage voor de Bouw 4 november 2015, No. 80824
Maandblad voor Vermogensrecht 31-01-2016 Een doelmatigheidsonderzoek naar de maatstaf van de gemiddelde consument, Proefschrift van mr. B.B. Duivenvoorde
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 27-11-2015 Geschillencommissies en dwingend recht Over de gevolgen van een door de ADR-richtlijn gedwongen huwelijk
Maandblad voor Vermogensrecht 30-09-2015 De rechterlijke lijdelijkheid in rook opgegaan? De ambtshalve toepassing van de consumentenkoopregels nader toegelicht
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 02-06-2015 Rechtbank Midden-Nederland 18-03-2015
Tijdschrift voor de Procespraktijk 02-06-2015 Het Europees verbod op de herziening van oneerlijke bedingen: welke ruimte is er nog voor dwingend en aanvullend nationaal recht?
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 02-06-2015 Het LOVCK-rapport Ambtshalve toetsing II kritisch getoetst
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 24-03-2015 Een nieuw contractenrecht voor Frankrijk
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 13-12-2014 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-04-2014
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 13-12-2014 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-05-2014
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 18-08-2014 Wat maakt een beding oneerlijk? Het Hof wijst ons (eindelijk) de weg
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 05-07-2014 Processuele aspecten van reflexwerking van consumentenrecht
Tijdschrift voor de Procespraktijk 01-06-2014 Het Heesakkers/Voets-arrest en de twee stadia van de ambtshalve oneerlijkheidstoets
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 13-12-2013 De bindende kracht van tweezijdige algemene voorwaarden
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 01-12-2013 Rechtbank Dordrecht 27-12-2012 (Intrum Justitia/gedaagde)
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 01-12-2013 Reclame Code Commissie 21-09-2012, 2012/00544 (Gratis iPad)
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 01-08-2013 Rechtbank Noord-Nederland 20-02-2013 (MKB-Nederland/Holland Internet Group)
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 01-08-2013 Rechtbank Amsterdam 05-12-2012 (Stichting Belverlies/KPN)
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 23-04-2013 Legaliteit en evenredigheid van de sancties op de schending van de open normen uit de Wet oneerlijke handelspraktijken
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-12-2012 De Aedes model aannemingsovereenkomst voor woningcorporaties: een kritische beschouwing.
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-11-2012 Hoge Raad, 21-09-2012, 11/04598
Maandblad voor Vermogensrecht 07-09-2012 De Nederlandse consument heeft niets te vrezen: het Europees kooprecht geeft meer dan het neemt
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-01-2012 Gerechtshof Leeuwarden, 05-07-2011, 200.040.671/01
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 28-10-2011 Beter consumentenrecht: naar een scherpere consumentvriendelijke onredelijk bezwarend-norm
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-06-2009 Rechtbank Amsterdam, 17-12-2008, 404613/HA ZA 082169 (RR)
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 18-09-2007 Europa mijlenver verwijderd van een geharmoniseerde oneerlijkheidstoets
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 16-04-2007 De procedurele autonomie wijkt (opnieuw) voor de effectieve doorwerking van de Richtlijn oneerlijke bedingen (HvJ EG 26 oktober 2006, C-168/05, Elisa María Mostaza Claro v. Centro Móvil Milenium SL)
Vermogensrechtelijke Analyses 25-09-2006 De wisselende betekenis van de Richtlijn oneerlijke bedingen in de Nederlandse rechtspraak: een drieluik