Auteur Y.E. Schuurmans
Tijdschrift Aflevering Artikel
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 27-10-2023 Hoe aannemelijk is aannemelijk?
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 27-10-2023 Aannemelijkheid in het bestuursrecht
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-03-2023 Toegang tot het bestuursrecht
Gemeentestem 08-08-2022 Raad van State 01-06-2022
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 17-05-2022 Van xAI naar beter bestuursrecht: Bespreking van het preadvies van C.J. Wolswinkel voor de VAR 2022
Overheid en Aansprakelijkheid 31-12-2021 Raad van State 24-02-2021
Nederlands Juristenblad 28-10-2021 Procesrechtelijke lessen uit de Toeslagenaffaire
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 17-12-2020 De preprocessuele bewijsverzamelingsplicht
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 18-06-2020 De goede hoop Ė op constitutionele verankering van het bestuursrecht
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-09-2019 Centrale Raad van Beroep 01-10-2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht 17-09-2019 Centrale Raad van Beroep 01-10-2018
Nederlands Juristenblad 22-05-2019 Internetonderzoek door bestuursorganen
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 23-04-2019 Proven by design
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 31-12-2017 Rechtsvorming bewijsrecht in bestuurlijke boetezaken
AB Rechtspraak Bestuursrecht 22-12-2017 EHRM, 18-10-2016, 61838/10
AB Rechtspraak Bestuursrecht 15-06-2017 Raad van State 04-11-2015
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 08-05-2017 Rechtsbescherming tegen algemeen verbindende voorschriften: een voltooide discussie?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 25-01-2017 Het proefproces als collectieve actie
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-12-2016 The mystery guests in het bestuursrecht: fraudeonderzoek door particuliere recherchebureaus
Nederlands Juristenblad 07-10-2016 Rapport Commissie rechtseenheid bestuursrecht - Differentiatie in rechtseenheidsvoorzieningen
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-06-2016 Raad van State 17-06-2015
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-06-2016 Centrale Raad van Beroep 12-08-2015
Nederlands Juristenblad 23-03-2016 Meer transparantie bij rechterlijke zaakstoedeling dringend gewenst
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-03-2016 HvJ EU 23-10-2014, C-437/13, ECLI:EU:C:2014:2318
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-03-2016 Hoge Raad 04-12-2015
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 01-09-2015 Geheim bewijs in een doeltreffende voorziening in rechte
Jurisprudentie in Nederland 28-02-2015 Raad van State 19-11-2014
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-01-2015 Misbruik van recht: taak voor wetgever of voor rechter en bestuur?
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 22-01-2015 Raad van State 08-10-2014
Jurisprudentie Bestuursrecht 31-12-2014 Raad van State 19-11-2014
AB Rechtspraak Bestuursrecht 27-12-2014 Centrale Raad van Beroep 28-01-2014
Nederlands Juristenblad 02-10-2014 Rechtspraak anno 2014 - Vertrouwen is goed maar controle kan (nog) beter
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 08-11-2013 Gebrekkige regelingen en andere pijnpunten bij medisch bewijs
Ars Aequi 15-10-2013 Een prejudiciŽle procedure in het bestuursrecht?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 07-09-2013 Raad van State, 19-09-2012, 201111210/1/A2
Nederlands Juristenblad 17-05-2013 Massale procedures in het bestuursrecht
Ars Aequi 17-04-2013 Digitale publicaties: veel naar verwezen, weinig gelezen?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-11-2012 Ambtshalve toetsing is toe aan hertoetsing. 'Een geur van hoger honing verdreef ons uit de woning'
Computerrecht 29-08-2012 De rechter op internet
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 09-06-2012 Bestuursrechtelijk bewijsrecht in de jaren '10: opklaringen in het hele land
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 26-05-2009 Amerikaanse lessen in bestuursrechtelijk bewijsrecht
Nederlands Juristenblad 18-04-2008 Kroniek van het algemeen bestuursrecht. Over eenheid en verscheidenheid
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 21-02-2008 Raad van State, 07-12-2007, 200704813/1
Jurisprudentie Bestuursrecht plus 22-06-2007 Een nieuw denkmodel voor de feitenvaststelling in beroep?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 30-05-2007 Awb-Evaluatie III
Nederlands Juristenblad 30-03-2007 Kroniek van het algemeen bestuursrecht. Derde evaluatie Awb. Naar een actievere bestuursrechter?
Overheid en Aansprakelijkheid 03-11-2006 Schade als gevolg van een onrechtmatig besluit: vergoeding via het burgerlijk of het bestuursprocesrecht?
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 27-09-2006 Er is niets praktischer dan een zuivere theorie!
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-08-2006 Raad van State, 14-09-2005, 200410310/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 05-08-2006 Raad van State, 16-11-2005, 200502091/1
Jurisprudentie in Nederland 21-07-2006 Raad van State, 15-03-2006, 200507029/1
Jurisprudentie Bestuursrecht 09-06-2006 Raad van State, 15-03-2006, 200507029/1
Gemeentestem 12-04-2006 Raad van State, 21-09-2005, 200501899/1
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 06-10-2005 Raad van State, 25-08-2005, 200506308/1
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 03-08-2005 Raad van State, 20-05-2005, 200410482/1
AB Rechtspraak Bestuursrecht 26-03-2005 Hoge Raad, 17-12-2004, 38831