Auteur N. Jansen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Jurisprudentie Arbeidsrecht 28-10-2023 Gerechtshof Amsterdam 03-10-2023
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-07-2023 Redactioneel TRA-special ‘De staat van de polder’
Jurisprudentie Arbeidsrecht 02-02-2023 HvJ EU 15-12-2022, C-311/21
Arbeidsrechtelijke Annotaties 08-09-2022 Een structurele personeelsbehoefte en uitzendwerk: een moeizame combinatie
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 24-06-2022 Kroniek cao-recht
ArbeidsRecht 15-03-2022 Het vakbondsgereedschap bij cao-naleving II: schadevergoeding
ArbeidsRecht 15-02-2022 Het vakbondsgereedschap bij cao-naleving I: de vordering tot nakoming
Tijdschrift voor Ontslagrecht 12-11-2021 Collectief ontslag in tijden van (economische) crisis
Tijdschrift voor Ontslagrecht 29-07-2021 Hoe vangen we zieke uitzendkrachten op?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 22-06-2020 Kroniek cao-recht
RegelMaat 14-05-2020 De verbindendverklaring als reguleringsinstrument
Jurisprudentie Arbeidsrecht 31-12-2019 ILO Committee on Freedom of Association 25-10-2019, Case No. 3346, 337th Session, Geneva, 25 October-7 November 2019
ArbeidsRecht 15-02-2019 Overgang, ontslag en wijziging in de greep van de rechtspraak (deel 2: wijziging)
ArbeidsRecht 31-01-2019 Overgang, ontslag en wijziging in de greep van de rechtspraak (deel 1: ontslag)
ArbeidsRecht 22-03-2017 Cao’s en overgang en de betekenis van art. 14a Wet CAO
Jurisprudentie Arbeidsrecht 07-03-2016 ABN AMRO Geschillencommissie (Ontslagadviescommissie) 10-02-2016, ABN AMRO / Receptiemedewerker Mobiliteitsorganisatie
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 23-11-2015 De verhouding tussen cao-leerstukken en het overgangsrecht onder de WWZ
European Human Rights Cases 25-06-2015 EHRM 24-02-2015, 21830/09
ArbeidsRecht 24-11-2014 Houdt de WWZ voldoende rekening met de contractuele grondslag van het cao-recht?
Juridisch up to Date 10-07-2014 Verdient de statutair bestuurder wel de bescherming van het arbeidsrecht?
Arbeidsrechtelijke Annotaties 23-05-2014 Parkwood: (vooral) oude wijn in nieuwe zakken
Juridisch up to Date 11-07-2013 Is artikel 7:611 BW een bepaling van bijzonder dwingend recht?
Juridisch up to Date 30-05-2013 De werknemersbeschermende strekking van artikel 6 EVO Hoge Raad 3 februari 2012, NJ 2012/90 en conclusie A-G Wahl 16 april 2013, C-64/12, ECLI:EU:C:2013:241 (Boedeker/Schlecker)
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 02-04-2013 Perikelen rond de deskundigenverklaring bij ziekte: lang niet altijd een noodzakelijk middel
Juridisch up to Date 16-08-2012 Ontslagbescherming (uit het BBA) toch nog steeds voorrangsregel maar hoe lang nog?
Juridisch up to Date 10-02-2012 Cao en de internationale arbeidsovereenkomst
Juridisch up to Date 15-07-2011 EVO, EEX, Rome I: zoek de verschillen
Juridisch up to Date 11-03-2011 BBA geen voorrangsregel meer
Juridisch up to Date 28-10-2010 Arbitrage in het IPR
Juridisch up to Date 15-07-2010 Nederlandse voorrangsregels in het internationaal arbeidsrecht
Juridisch up to Date 22-04-2010 Waar moet een werkgever procederen II
Juridisch up to Date 10-12-2009 Waar moet een werkgever procederen?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-08-2009 Reactie op de bijdrage Arbeidsrecht in de rubriek Actueel 'Ontslagvergoeding en wettelijke rente' van mr. D.J. Buijs, TRA 2009, 15
Juridisch up to Date 09-07-2009 Woonplaatskeuze en arbitrage in het internationaal arbeidsrecht
Juridisch up to Date 05-03-2009 Welk recht beheerst een grensoverschrijdende staking?
Juridisch up to Date 17-07-2008 Eén arbeidsrelatie en verschillende toepasselijke rechtsstelsels?
Juridisch up to Date 14-02-2008 Waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht
Juridisch up to Date 08-11-2007 Exportverboden en het IPR, hoe zit het ook alweer?
Juridisch up to Date 19-07-2007 Wanprestatie of onrechtmatige daad bij afgebroken onderhandelingen?
Juridisch up to Date 15-02-2007 Forumkeuze in algemene voorwaarden
Juridisch up to Date 28-09-2006 De statutair directeur in internationaal perspectief na HR 15 maart 2005 en HR 3 februari 2006
Juridisch up to Date 13-06-2005 Internationaal privaatrecht: Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa