Auteur A.A. Franken
Tijdschrift Aflevering Artikel
Boom Strafblad 23-09-2022 De kloof
Expertise en Recht (E&R) 19-02-2021 Potentieel onveilige veroordelingen: afstand tot het novumvereiste
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 30-04-2020 Meervoudige aansprakelijkstelling
Expertise en Recht (E&R) 31-12-2018 Potentieel onveilige veroordelingen en de ACAS
Delikt en Delinkwent 30-06-2015 Instemming en afstand
Delikt en Delinkwent 31-01-2015 Instemming en afstand
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 02-06-2014 Toetsing van plaatsing op een sanctielijst na Kadi II
Delikt en Delinkwent 21-04-2014 Afstand houden. Over samenwerking tussen rechter en openbaar ministerie en samenwerking tussen rechter en wetgever
Delikt en Delinkwent 21-10-2013 Alle waar is naar zijn geld
Delikt en Delinkwent 15-03-2013 Het geduldige papier en de weerbarstige praktijk
Delikt en Delinkwent 01-11-2012 Bespreking van T. Kooijmans, Dat is mijn zaak! (oratie Tilburg)
Delikt en Delinkwent 31-05-2012 De zittingsrechter in strafzaken
Delikt en Delinkwent 16-03-2012 T. Blom, Vormen verzuimd tijdens het politieverhoor (oratie Amsterdam UvA), Amsterdam: Vossiuspers Universiteit van Amsterdam 2011
Delikt en Delinkwent 31-12-2011 Dominus litis
Delikt en Delinkwent 27-05-2011 Media en strafrechter
Delikt en Delinkwent 22-10-2010 Beperkingen
Delikt en Delinkwent 29-04-2010 Regels voor het strafdossier
Delikt en Delinkwent 10-11-2009 Zuinigheid troef
Delikt en Delinkwent 28-02-2009 Proportionaliteit en subsidiariteit in de opsporing
Delikt en Delinkwent 25-06-2008 De vergeten verdachte
Delikt en Delinkwent 22-01-2008 Strafrechtwetenschappen en terrorismebestrijding
Delikt en Delinkwent 21-05-2007 Het daadwerkelijk verkregen voordeel
Delikt en Delinkwent 19-04-2007 Traditionele waarden van de advocatuuren schuivende verantwoordelijkheden voor de raadsman
Delikt en Delinkwent 12-03-2007 F.W. Bleichrodt, Een leven lang
Delikt en Delinkwent 17-11-2006 Casu´stiek en legaliteit in het materieel strafrecht
Delikt en Delinkwent 06-09-2006 Over de Criminal Cases Review Commission en de commissie evaluatie afgesloten strafzaken
Delikt en Delinkwent 06-04-2006 De rol van de rechter-commissaris: tussen ideaal en praktijk
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 14-11-2005 Een blijvend probleem: over straftoemeting en consistentie
Delikt en Delinkwent 16-09-2005 De Hoge Raad en de cassatieadvocatuur
Delikt en Delinkwent 20-06-2005 De verdediging en het gedragskundig onderzoek