Auteur A. Verduijn
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 20-09-2022 'Want de boer moet er wel wat aan overhouden als hij of zij wordt uitgekocht'
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 01-08-2022 Box 3 na het kerstarrest, de landbouwvrijstelling en inflatie — Update
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 21-04-2022 Box 3 na het kerstarrest, de landbouwvrijstelling en inflatie
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 11-02-2022 Fiscale kroniek 2021
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-11-2021 Een jubileum en een afscheid in de agrofiscaliteit
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 25-08-2021 Het begrip ‘agrarische waarde’
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 28-02-2021 Fiscale aspecten van aanwending van landbouwgrond voor een zonnepark
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 28-01-2021 Fiscale kroniek 2020
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-10-2020 De fiscale liquidatie van de agrarische onderneming
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-04-2020 Corona, what else?
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-01-2020 Fiscale kroniek 2019
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-04-2019 Windboeren
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 23-02-2019 Fiscale kroniek 2018
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-12-2018 Hoge Raad 13-07-2018
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 21-11-2018 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-04-2017
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 11-10-2018 Fosfaatrechten in de juridische en fiscale praktijk
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-05-2018 Het fiscale luchtje aan de fosfaatreductie en de fosfaatrechten
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-03-2018 De afschaffing van de landbouwregeling in de omzetbelasting
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-01-2018 Fiscale Kroniek 2017
Fiscaal Praktijkblad 26-02-2013 Agrofiscaliteit, landbouwnormen en vereenvoudiging
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 14-01-2013 Inkomstenbelastingaspecten van 'Rood voor Rood'
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 01-06-2011 De landbouwvrijstelling: stand van zaken
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 27-04-2010 Actualiteiten fiscaal recht
Fiscale Berichten voor het Notariaat 31-08-2009 De zakelijkheid van (verpachting in het kader van) agrarische bedrijfsopvolging
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-05-2009 Hoge Raad spreekt zich opnieuw uit over agrarische bedrijfsopvolging
Fiscale Berichten voor het Notariaat 25-09-2008 Verruiming natuurgrondvrijstelling van artikel 15.1s WBR ingevoerd
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 28-06-2008 Herverkaveling en kavelruil: katalysatoren voor de inrichting van het landelijk gebied.
Fiscale Berichten voor het Notariaat 26-03-2008 Vrijstellingen van overdrachtsbelasting voor cultuurgrond en natuurgrond
Fiscaal Praktijkblad 23-10-2007 De landbouw regeling in de omzetbelasting
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 23-04-2007 Fiscale aspecten van bestemmingswijziging van landbouwgrond. Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht
Fiscale Berichten voor het Notariaat 27-03-2007 De nieuwe cultuurgrondvrijstelling in de WBR
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 23-03-2007 Fiscaal agrarische actualiteiten
Fiscale Berichten voor het Notariaat 26-10-2006 De nieuwe algemene cultuurgrondvrijstelling voor de landbouw