Auteur S. van Gulijk
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-05-2023 De Optopper als spil van het woningtekort en de energietransitie? Een rondgang langs het huurrecht, goederenrecht en intellectueel eigendomsrecht bij het gebruik van deze modulaire woonoplossing
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-02-2023 Verduurzaming, verdienstelijking en vervaging in het bijzondere overeenkomstenrecht: Jaarrede uitgesproken op 8 december 2022 tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-06-2022 Een analyse van de eerste 100 dagen van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in Rutte IV
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-03-2022 De nieuwe kleren van de architect: over de (her)waardering van zijn positie in het toekomstige bouwproces: Jaarrede uitgesproken op 9 december 2021 tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-10-2021 Rechtbank Den Haag 10-03-2021
Maandblad voor Vermogensrecht 21-07-2021 Enige contractenrechtelijke aspecten naar aanleiding van de juridische strijd tussen Epic Games en Apple over de Fortnite-app
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 08-05-2021 De juridische kwalificatie van verdienstelijking in de gebouwde omgeving
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 23-02-2021 De zaak Ondernemers Fort Abcoude/ Natuurmonumenten en gezichtspunten voor een bevel tot dooronderhandelen bij afgebroken onderhandelingen
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-02-2021 Over de wortels van maatschappelijk verantwoord aanbesteden in het Nederlandse bouwproces
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-01-2021 De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen vanuit het perspectief van een serie instortingen bekeken
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-05-2020 Acht beginselen voor het circulair ontwerpen van gebouwen, wijst de Europese Commissie ons de weg?
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-05-2020 Het bouwproces moet duurzamer en dus slimmer: de DigiDealGO vanuit een juridisch perspectief
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 30-04-2020 Kroniek consumentenbouwrecht 2017 t/m 2019
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-04-2020 Raad van Arbitrage voor de Bouw 24-07-2019, 36.589
Nederlands Juristenblad 03-12-2019 Op weg naar een veilige en circulaire bouwpraktijk
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-11-2019 De transitie naar duurzame energie in de bouw: duurzaam gecontracteerd?
Tijdschrift voor Bouwrecht 16-07-2019 Bouwspraak ter verbetering van bouwveiligheid
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-05-2019 De herziene Duitse aannemingstitel: over de samenhang van bouwcontracten en de inhoudelijke wetswijzigingen in Boek 2
Tijdschrift voor Bouwrecht 26-02-2019 ‘Architect aan Zet’ vijf jaar later: de resultaten
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-12-2018 Hoge Raad 28-09-2018
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-09-2018 De titel Aanneming van werk in de vergelijking: Belgisch aannemingsrecht en de PEL SC (2007)
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-08-2018 Over de juridische status van een handreiking
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-01-2018 Raad van Arbitrage voor de Bouw 30-08-2017, 72.078
Tijdschrift voor Bouwrecht 18-11-2017 Eindelijk: de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor àlle Belgische bouwpartijen
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-09-2017 Kwaliteitsborging voor het bouwen 2.0: nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel
Tijdschrift voor Bouwrecht 31-07-2017 Geketende handhaving
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-05-2017 Grenzen aan de beperking van aansprakelijkheid bij problemen van constructieve veiligheid in bouwprojecten
Tijdschrift voor Bouwrecht 26-04-2017 Rechtbank Noord-Holland 31-08-2016
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 03-12-2016 Consumentenbouwrecht 2013-2016 Tendensen in het consumentenbouwrecht: een verdere versterking van de positie van de consument-bouwer
Tijdschrift voor Bouwrecht 24-08-2016 Raad van Arbitrage voor de Bouw 24-08-2015, 72.006
Maandblad voor Vermogensrecht 18-07-2016 Een gebouw van contracten: de contractengroep als juridisch kader voor bouwprocessen
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 08-06-2016 Oneigenlijk gebruik van data: een verkenning van privaatrechtelijke oplossingen
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-09-2015 Tendensen in de civiele rechtspraak van belang voor het bouwrecht
Tijdschrift voor Bouwrecht 20-08-2015 Hoge Raad 24-04-2015
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 08-04-2015 Derdenwerking van exoneratiebedingen: een analyse van recente rechtspraak en enige opmerkingen over de ontwikkeling van dit leerstuk vanuit het bouwcontractenrecht
Nederlands Juristenblad 06-03-2015 Consultatiewetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (2014) - Laat verwachtingen geen bron voor teleurstellingen zijn
Tijdschrift voor Bouwrecht 30-09-2014 ‘Architect aan zet’
Tijdschrift voor Bouwrecht 04-09-2014 Raad van Arbitrage voor de Bouw 11-06-2012, 32.414
Tijdschrift voor Bouwrecht 04-09-2014 Aansprakelijkheid van de nevenaannemer die zijn retentierecht inroept; Een onderzoek naar de mogelijkheden en wenselijkheid van de vestiging van aansprakelijkheid in nevenaannemingsverhoudingen ingeval een van de nevenaannemers zijn retentierecht inroept
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 02-02-2014 Ontwikkelingen (consumenten)bouwrecht 2011-2013
Tijdschrift voor Bouwrecht 02-12-2013 Juridische hindernissen en risico's die zich voordoen bij de uitoefening van het retentierecht door de (onder)aannemer: vier concrete aandachtspunten op basis van recente jurisprudentie.
Tijdschrift voor Bouwrecht 13-09-2013 Boekbespreking van dissertatie van Esra Bektas 'Knowledge SHaring Strategies for Large Complex Building Projects'
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 18-05-2013 Het criterium 'werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf' in art. 6:171 BW: zes gezichtspunten uit lagere rechtspraak
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-12-2012 Boekbespreking: 'J.A. Luzak, The service provider's duty to warn about defects caused by third parties'.
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-10-2012 Het gebruik van doorverwijzingen in algemene voorwaarden. Bouw en logistieke dienstverlening vergeleken.
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-05-2012 Civiele uitspraken 2010-2011 relevant voor de bouwpraktijk
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-12-2011 Over constructieve veiligheid en het belang van interactief communiceren in bouwnetwerken: een bespreking van juridische mogelijkheden daartoe en digitale technieken als alternatief.
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 10-11-2011 Ontwikkelingen consumentenbouwrecht 2010
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-07-2011 Gerechtshof Leeuwarden, 14-12-2010, 200.050.768/01
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 04-07-2011 E.M. Bruggeman, De koop-/aannemingsovereenkomst in breed perspectief (diss. Delft), Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2010
Tijdschrift voor Bouwrecht 14-04-2011 Het belang van coördinatie bij nevenaanneming - Een aantal specifieke problemen met betrekking tot de coördinatieovereenkomst en een pleidooi voor multilaterale communicatie.
Tijdschrift voor Bouwrecht 11-07-2009 Europees architectenrecht. Naar een nieuw ontwerp?
Ars Aequi 05-06-2009 De draft common frame of reference. Een korte introductie
Tijdschrift voor Bouwrecht 08-08-2008 'Principles of European Law on Service Contracts' (PEL SC) in bouwcontractenrechtelijk perspectief