Auteur R. de Bree
Tijdschrift Aflevering Artikel
Advocatenblad 11-10-2022 Verschoningsrecht in het gedrang
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 30-12-2016 De leer van de Hoge Raad over onrechtmatig bewijs (‘zozeer indruist’-criterium) door het EU Handvest op de schop?
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 23-12-2013 Een analyse van het arrest ZZ (HvJ EU 4 juni 2013, zaak C-300/11) en de moeizame verhouding tussen geheime procesvoering en het recht op een eerlijk proces
European Human Rights Cases 07-08-2012 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 27-03-2012, 10390/09
Actualiteiten mededingingsrecht 30-11-2010 De ex-werknemer en het zwijgrecht: evoluerend mededingingsrecht (?)
Markt & Mededinging 20-03-2009 Daderschap van kartelovertredingen, de facilitator beboet
Actualiteiten mededingingsrecht 21-11-2008 Mededingingsrecht in het strafrecht: 'Law in the making'?
Markt & Mededinging 09-11-2006 Mededingingsrecht en strafrecht: hernieuwde kennismaking