Auteur K.H. Hermans
Tijdschrift Aflevering Artikel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 26-04-2011 Uitsluiting van atypische grensarbeiders van WW-uitkering in werkland
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 30-01-2010 Hof van Justitie EG, 01-10-2009, C-3/08
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 27-06-2009 Verbeterde positie uitzendkracht en uitzendarbeid
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 11-06-2009 HvJ EU 20-01-2009, C-520/06 en C-350/06
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-01-2009 Hof van Justitie EG, 23-09-2008, C-427/06
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 26-08-2008 Hof van Justitie EG, 20-05-2008, C-352/06
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 31-03-2008 Hof van Justitie EG, 11-09-2007, C-287/05
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 24-12-2007 Hof van Justitie EG, 18-07-2007, C-213/05
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 12-12-2006 Problemen en mogelijkheden van een levensloop-WW