Auteur P. Langbroek
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 08-06-2023 Procesregelingen introduceren in Oekra´ne en Griekenland
Delikt en Delinkwent 24-09-2010 Uitgeleverd aan overlevering? De Nederlandse overleveringspraktijk beschreven, gevolgd door een discussie over de effectuering van fundamentele rechten van verdachten en veroordeelden
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-10-2008 Behoorlijk onrechtmatig. Over de aard van de behoorlijkheidstoetsing.
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 24-04-2008 Het OM en geautomatiseerde gegevensuitwisseling in de strafrechtsketen. De lange weg van Compas naar GPS en VIP
Nederlands Juristenblad 14-03-2008 Klagen over rechters, gerechtsbesturen en gerechtsambtenaren
Ars Aequi 06-11-2007 Ombudsmanwerk tussen overheid en burger
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 28-02-2007 Study group on Law and Public Administration: Call for papers 2007
Nederlands Juristenblad 19-01-2007 Bekostiging van de rechterlijke organisatie