Auteur J.S. Nan
Tijdschrift Aflevering Artikel
Ars Aequi 13-11-2023 De bewijswaarde van een onaannemelijke of onwaar gebleken verklaring van de verdachte of van diens zwijgen
Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving 28-02-2023 Kroniek ondernemingsstrafrecht
Ars Aequi 25-10-2022 Doxing: ik weet waar je huis woont
Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving 02-09-2022 Kroniek ondernemingsstrafrecht
Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving 01-03-2022 Kroniek ondernemingsstrafrecht
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 17-02-2022 Artikel 462 Sv; adviseren over de wenselijkheid van een nader onderzoek naar de aanwezigheid van een novum ten voordele van de gewezen verdachte
Boom Strafblad 02-10-2021 Een probleem rondom het nemo tenetur-beginsel?
Nederlands Juristenblad 23-04-2021 Kroniek van het straf(proces)recht
Nederlands Juristenblad 17-04-2020 Kroniek van het straf(proces)recht
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS) 12-01-2020 Herziening ten voordele van de gewezen verdachte als buitengewoon rechtsmiddel
Nederlands Juristenblad 17-10-2019 Kroniek van het straf(proces)recht
Expertise en Recht (E&R) 31-12-2018 De Adviescommissie afgesloten strafzaken; twijfelcommissie of poortwachter van de Hoge Raad?
Nederlands Juristenblad 17-10-2018 Kroniek van het straf(proces)recht
Nieuwsbrief Strafrecht 15-05-2018 Hoge Raad 20-02-2018
Nieuwsbrief Strafrecht 15-05-2018 Hoge Raad 23-06-2017
Nederlands Juristenblad 09-04-2018 Kroniek van het straf(proces)recht
Nieuwsbrief Strafrecht 27-12-2017 Hoge Raad 10-10-2017
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 31-10-2017 Erwtenpistool
Nederlands Juristenblad 11-10-2017 Kroniek van het straf(proces)recht
Nederlands Juristenblad 12-04-2017 Kroniek van het straf(proces)recht
Delikt en Delinkwent 13-03-2017 Structurele vormverzuimen: een structureel probleem?
Delikt en Delinkwent 10-11-2016 Richtlijn 2016/343, betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld; iets nieuws onder de zon?
Nederlands Juristenblad 13-10-2016 Kroniek van het straf(proces)recht
Nederlands Juristenblad 06-04-2016 Wraking 2.0
Nederlands Juristenblad 23-10-2015 Kroniek van het straf(proces)recht
Nieuwsbrief Strafrecht 24-06-2015 Hoge Raad 24-03-2015
Nieuwsbrief Strafrecht 24-06-2015 Hoge Raad 24-03-2015
Nieuwsbrief Strafrecht 24-06-2015 Hoge Raad 24-03-2015
Nederlands Juristenblad 16-04-2015 Kroniek van het straf(proces)recht
Advocatenblad 28-02-2015 Vaker aan de strafbeschikkingstafel
Nederlands Juristenblad 25-01-2015 De procureur-generaal bij de Hoge Raad en artikel 80a RO in strafzaken
Nieuwsbrief Strafrecht 01-12-2014 Hoge Raad 09-09-2014
Nieuwsbrief Strafrecht 01-12-2014 Hoge Raad 23-09-2014
Nederlands Juristenblad 15-10-2014 Kroniek van het straf(proces)recht
Nederlands Juristenblad 05-10-2014 Strafkamer Hoge Raad onduidelijk over verwijderingsbevel
PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging 19-06-2014 Naar een vervanging van de unus-testisregel van artikel 342 lid 2 Sv
Nieuwsbrief Strafrecht 02-02-2014 Hoge Raad 10-12-2013
Nieuwsbrief Strafrecht 02-02-2014 Hoge Raad 10-12-2013
Delikt en Delinkwent 15-11-2013 Hoge Raad, 12-03-2013, 11/05421
Delikt en Delinkwent 15-11-2013 Artikel 80a RO
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 20-11-2012 Inrijden op agent
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 27-01-2012 Het lex certa-beginsel - J.S. Nan Diss. Tilburg University, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011, ISBN 978 90 1238 547 3 Promotoren: prof. mr. Th.A. de Roos en prof. mr. T. Kooijmans
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 01-10-2011 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 28-06-2011, 577/11
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 16-09-2011 Rood is geen groen - Of: zou de rechter ook door rood hebben gereden
Advocatenblad 05-08-2011 Maak omvang cassatieberoep duidelijk - Cassatie in strafzaken
Advocatenblad 18-06-2010 Bruikbaarheid van ter zitting afgelegde verklaring van medeverdachte
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 29-04-2009 Het opticienarrest
Advocatenblad 02-02-2007 Ook de Hoge Raad moet aan hoge eisen voldoen. Unus testis-regel bij nadere beschouwing toch niet ter ziele