Auteur N.J.M. Kwakman
Tijdschrift Aflevering Artikel
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 17-09-2012 De nieuwe Wet versterking positie rechter-commissaris
Delikt en Delinkwent 11-07-2012 Causaal verband in de Groninger HIV-zaak: een reactie
Delikt en Delinkwent 16-03-2012 Snelrecht en de ZSM-aanpak
Ars Aequi 13-12-2011 Strafrecht zonder vrije wil: risikohaftung in plaats van schuldstrafrecht
Nederlands Juristenblad 16-09-2011 Het nieuwe deskundigenregister; gestolde deskundigheid
Verkeersrecht 20-08-2011 Overheidsaansprakelijkheid in verband met overheidsoptreden in het verkeersrecht
Ars Aequi 23-05-2011 De Wet Deskundige in Strafzaken: een remmende sprong vooruit?
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 31-12-2010 De strafrechter en de deskundige. Over de waarheidscondities en waarheidsdefinities in het straf(proces)recht
Delikt en Delinkwent 25-06-2010 De Groningse HIV-zaak. Vaststellen of toerekenen, dat is de kwestie
Ars Aequi 12-03-2010 Deelplegen
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 13-10-2008 De derde weg. Naar maximale onzekerheidsreductie in de materiŽle waarheidsvinding met behulp van deskundigenbewijs
Nederlands Juristenblad 26-04-2008 Opsporing verzocht? Strafvorderlijke opsporing in het kader van de herziening ten nadele
Delikt en Delinkwent 10-11-2007 Het rationele van de straf. Levenslang: een offer aan de rede of aan de emotie?
Nederlands Juristenblad 20-04-2007 De causaliteit in het strafrecht - Het vereiste van conditio sine qua non als enige bruikbare criterium
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 31-12-2006 De bestuurlijke boete: publiekrechtelijke eigenrichting
Delikt en Delinkwent 29-12-2006 Een algemene schadevergoedingsregeling in het strafprocesrecht. Haast geboden