Auteur R.J.M. van den Tweel
Tijdschrift Aflevering Artikel
RegelMaat 04-04-2023 Adviseren over wetgeving
RegelMaat 04-04-2023 Geschikt, evenredig en uitvoerbaar: Wetgevingsadvisering door de Afdeling advisering van de Raad van State
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 28-07-2022 World Duty Free Group, the sequel: De fiscale selectiviteitstoets nader belicht
Tijdschrift Vervoer & Recht 15-04-2022 Het ‘Fitfor 55’-pakket, een wake up-call voor de vervoerssectoren!
RegelMaat 08-10-2021 Urgenda en de wetgever
Tijdschrift Vervoer & Recht 28-02-2021 Verlenging HRN-concessie NS per 2025 nu al inzet van juridische strijd
RegelMaat 09-11-2020 Beter Wetgeven in de Europese Unie: procedure én inhoud?
RegelMaat 14-05-2020 Algemeenverbindendverklaring
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 24-05-2019 Redactionele signalen
Tijdschrift Vervoer & Recht 26-04-2019 HvJ EU 13-06-2018, C-530/16
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 22-04-2019 Redactionele signalen
Vastgoedrecht 11-04-2009 Staatssteun en gebiedsontwikkeling
Gemeentestem 24-02-2007 Hof van Justitie EG, 06-09-2006, C-88/03
Gemeentestem 17-06-2006 Raad van State, 11-01-2006, 200410578/1
Gemeentestem 24-09-2005 Het Actieplan Staatssteun van Commissaris Kroes
Gemeentestem 26-02-2005 Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 16-09-2004, T-274/01