Auteur H.F.M. Hofhuis
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor de Procespraktijk 21-08-2023 Nogmaals: de advocaat als feitenonderzoeker naar integriteit
Tijdschrift voor de Procespraktijk 13-06-2023 De advocaat als feitenonderzoeker naar integriteit
Nederlands Juristenblad 27-01-2022 Tijdige rechtspraak 2020-2023: gaat het er toch van komen?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 23-06-2021 Reactie op “Dient de notaris tijdens een tuchtrechtprocedure inzicht te tonen in de laakbaarheid van zijn gedrag?” van mr. B.C.M. Waaijer, WPNR 2021/7325
Nederlands Juristenblad 03-12-2020 Het gebruik van geanonimiseerde verklaringen in en buiten rechte
Tijdschrift voor de Procespraktijk 10-06-2018 De herziening van de gerechtelijke kaart geëvalueerd
Nederlands Juristenblad 15-05-2018 De selectie voor rechters geanalyseerd
Tijdschrift voor de Procespraktijk 08-11-2017 Uitgangspunten Advies van de Expertgroep modernisering burgerlijk bewijsrecht
Nederlands Juristenblad 07-10-2016 Zaakstoedeling en artikel 17 Gw.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 18-09-2015 Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht
Nederlands Juristenblad 24-06-2015 Reactie op ‘De Raad voor de rechtspraak’
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 31-01-2015 Vernieuwing van het civiele proces
Nederlands Juristenblad 02-07-2014 Versnelling van de doorlooptijden van rechtszaken met 40% - Realistisch of Haagse bluf?
Nederlands Juristenblad 02-07-2014 Reactie op het artikel van Ahsmann c.s. & Naschrift
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 01-09-2013 ‘De rechter spreekt door zijn vonnis’
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 30-06-2012 De zittingsrechter in civiele zaken
Nederlands Juristenblad 15-07-2011 De rechtspraak van binnen en van buiten - Rede ter gelegenheid van de jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging, 10 juni 2011
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 20-04-2010 De Hoge Raad van onderen en de feitenrechter
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 27-02-2010 Kennis delen met de samenleving?
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 08-12-2009 Toedeling van zaken en de persoon van de rechter
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 13-10-2009 Jong maar dood hout
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 16-09-2009 De verslaglegging van de Hoge Raad over 2007 en 2008
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 24-06-2009 Productienormen en aanspreekbaarheid van de rechter op kwantitatieve prestaties
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 27-05-2009 Ambten en functies, rangen en standen
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 24-02-2009 De kantonrechter op de stoel van de wetgever?
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 06-12-2008 Hoe heilig is het geheim van de raadkamer?
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 13-10-2008 Schuiven met zaken en rechters?
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 24-06-2008 In herinnering: Volkerts J.A. van Dijk (1913-2008)
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 24-04-2008 Wat is goede rechtspraak?
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 21-09-2007 De verslaglegging van de Hoge Raad over 2005 en 2006
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 26-02-2007 Het rapport van de Commissie evaluatie modernisering rechterlijke organisatie