Auteur P.C. Vas Nunes
Tijdschrift Aflevering Artikel
ArbeidsRecht 13-01-2023 Neutraliteitsbeleid bij stagiaires
Handicap & Recht (H&R) 25-11-2022 Eenzijdig overheidshandelen: Het wordt tijd om overheidshandelen onder het bereik van de gelijkebehandelingswetten te brengen
Jurisprudentie Arbeidsrecht 03-04-2022 Rechtbank Overijssel 21-02-2022
ArbeidsRecht 06-01-2022 Neutraliteit op de werkvloer en hoofddoeken
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 22-10-2021 Tesco: ‘We work together to make a big difference’
Arbeidsrecht Updates 21-07-2021 HvJ EU 15-07-2021 , C-804/18
ArbeidsRecht 31-12-2017 Kroniek gelijke behandeling bij de arbeid
Arbeidsrechtelijke Annotaties 31-12-2016 Tegen de wet
ArbeidsRecht 18-01-2016 Doelgericht denken in gelijkebehandelingszaken
Jurisprudentie in Nederland 15-05-2015 Rechtbank Den Haag 15-10-2014
Pensioen Jurisprudentie 26-10-2012 Hoge Raad, 13-07-2012, 10/04128
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 13-07-2011 The Labour Court, 15-11-2010, EELC 2011/8
ArbeidsRecht 07-12-2010 Luxemburg is niet ver van ons bed
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 09-06-2010 Kücükdeveci: een wake-up call
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 30-03-2010 Hoe liep de Heyday Challenge
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 18-06-2009 Gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte in het arbeidsrecht
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 29-04-2009 Niet werken vanwege een arbeidsconflict: recht op loon?
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 02-04-2009 Is de WGBL richtlijnconform? Kanttekeningen bij Rb. 's-Gravenhage 14 april 2008, TAR 2008, 108
Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 10-11-2008 Het Coleman-arrest en "associatieve" ongelijke behandeling
Jurisprudentie in Nederland 11-10-2008 Hof van Justitie EG, 17-07-2008, C-303/06,PB C 223
Nederlands Juristenblad 09-05-2008 Ouderen mogen gewoon doorwerken
Arbeid integraal 12-04-2008 Grijs werkt door
Jurisprudentie in Nederland 29-03-2008 Hoge Raad, 21-12-2007, C06/223HR
Arbeid integraal 28-09-2007 De werknemer in therapeutische beweging. Deel 1: een simpele casus
Arbeid integraal 28-09-2007 De werknemer in therapeutische beweging. Deel 2: situatieve arbeidsongeschiktheid ex art. 628
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 13-09-2007 TUPE 2006
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 02-03-2007 Reactie op het artikel 'De gevolgen van verboden pensioenontslag'