Auteur A.P. van der Mei
Tijdschrift Aflevering Artikel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 30-03-2023 HvJ EU 13-10-2022, C-344/20
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 24-06-2022 HvJ EU 17-03-2022, C-232/20
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 03-02-2022 HvJ EU 02-09-2021, C-928/19 P
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 14-10-2021 Coördinatie van sociale zekerheid en ‘forumshopping’
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-04-2021 HvJ EU 01-12-2020, C-815/18
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 25-01-2021 Kroniek EU-socialezekerheidsrecht: de toepassing van de ‘aloude’ aanwijsregels in ‘nieuwe’ tijden
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 19-12-2020 HvJ EU 06-10-2020, C-181/19
Handicap & Recht (H&R) 08-06-2020 Export van pgb’s
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-05-2020 HvJ EU 27-02-2020, C-298/18
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-01-2020 HvJ EU 19-11-2019, C-609/17, C 610/17
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-09-2019 HvJ EU 14-03-2019, C-134/18
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 30-04-2019 HvJ EU 22-01-2019, C-193/17
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-12-2018 HvJ EU 06-09-2018, C-527/16
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 26-08-2018 HvJ EU 06-02-2018, C-359/16
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-03-2018 HvJ EU 13-09-2017, C-569/15
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 13-09-2017 De jurisdictie van het Hof van Justitie op het terrein van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 26-11-2016 HvJ EU 03-03-2016, C-12/14
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 26-11-2016 Europese Coördinatie van Socialezekerheidstelsels 2013-2016
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 12-10-2016 De rol van het Europees Parlement in de EU-procedure voor het sluiten van internationale overeenkomsten
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 20-07-2016 Delegatie van Regelgevingsbevoegdheid aan de Europese Commissie post-Lissabon
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-05-2016 HvJ EU 11-11-2015, C-422/14, ECLI:EU:C:2015:743
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 18-02-2016 De patiëntenrichtlijn en het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-01-2016 HvJ EU 09-09-2015, C-72/14 en C-197/14, ECLI:EU:C:2015:564
Uitspraken Sociale Zekerheid 08-12-2015 HvJ EU 15-09-2015, C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 21-08-2015 HvJ EU 05-02-2015, C-655/13
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 09-08-2015 Insolventie van de werkgever - bescherming van werknemers zonder geldige verblijfstitel
Uitspraken Sociale Zekerheid 25-06-2015 HvJ EU 23-04-2015, C-382/13, ECLI:EU:C:2015:261
Uitspraken Sociale Zekerheid 12-04-2015 HvJ EU 26-02-2015, C-623/13, ECLI:EU:C:2015:123
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-03-2015 HvJ EU 11-11-2014, C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358
Uitspraken Sociale Zekerheid 28-02-2015 HvJ EU 05-02-2015, C-655/13
Uitspraken Sociale Zekerheid 16-02-2015 HvJ EU 14-01-20915, C-171/13
Uitspraken Sociale Zekerheid 22-01-2015 HvJ EU 05-11-2014, C-311/13
Uitspraken Sociale Zekerheid 10-12-2014 HvJ EU 06-11-2014, C-4/13
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 14-11-2014 HvJ EU 19-06-2014, C-507/12, ECLI:EU:C:2014:2007
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 02-07-2014 De EU-bevoegdheid betreffende de externe coördinatie van sociale zekerheid
Uitspraken Sociale Zekerheid 28-05-2014 Centrale Raad van Beroep 21-03-2014
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 16-05-2014 HvJ EU 06-03-2014, C-458/12
Uitspraken Sociale Zekerheid 07-05-2014 Hoge Raad 28-03-2014
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 06-04-2014 De ‘pensionado's’ en de Zorgverzekeringswet
Uitspraken Sociale Zekerheid 09-03-2014 Centrale Raad van Beroep 20-01-2014
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-01-2014 Hof van Justitie van de Europese Unie 19 september 2013, nr. C-140/12
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 10-10-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 10-05-2012, C-388/11 en C-339/11C-340/11C-341/11C-342/11C-343/11C-344/11C-345/11C-346/11C-347/11
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 02-04-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 25-10-2012, C-367/11
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 27-03-2013 Hudzinski: Verdere inbreuk op de exclusieve werking van de aanwijsregels van Verordening 2004/883/EG inzake de coördinatie van sociale zekerheid
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 24-12-2012 Hof van Justitie EU, 14-06-2012, C-542/09
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-07-2012 Hof van Justitie EU, 17-01-2012, C-347/10
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 02-05-2012 W. Sauter, Europees recht in de zorg
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 28-02-2012 Hof van Justitie EU, 17-11-2011, C-435/10
Uitspraken Sociale Zekerheid 14-01-2012 Hof van Justitie EU, 17-11-2011, C-435/10
Nederlands Juristenblad 18-11-2011 De nieuwe Richtlijn betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende zorg
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 04-11-2011 Hof van Justitie EU, 26-05-2011, C-485/07
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 04-08-2011 De arresten Ruiz Zambrano en McCarthy - Het Hof van Justitie en het effectieve genot van EU-burgerschapsrechten
Uitspraken Sociale Zekerheid 01-07-2011 Hof van Justitie EU, 26-05-2011, C-485/07
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 26-04-2011 Zorg over de grens: de arresten Commissie/Frankrijk en Elchinov
Nederlands Juristenblad 01-10-2010 Bressol: vrij verkeer van studenten en de bescherming van nationale onderwijsstelsels
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 11-02-2010 Coördinatie van sociale verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid: het arrest Ketty Leyman
Uitspraken Sociale Zekerheid 26-11-2009 Noot van van der Mei bij HvJ EG van 1 oktober 2009, zaak C-38/08 (arrest leyman), «USZ» 2009/337
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 31-10-2009 EU-burgerschap en de reikwijdte van het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 12-05-2009 Inbreuk op de exclusieve werking van de aanwijsregels van Verordening (EG) nr. 1408/71 inzake de coördinatie van sociale zekerheid
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 29-11-2008 Besluit 1/80 van de EEG-Turkije Associatieraad: de rechtspositie van gezinsleden van Turkse werknemers
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 09-05-2008 Woonplaatsvereisten voor sociale uitkeringen: Verordening 1408/71 versus Verordening 1612/68
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 09-10-2007 Grensarbeiders en het recht op aan ingezetenschap gekoppelde sociale voordelen
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 13-04-2007 De loongarantieregeling van hoofdstuk IV WW: recente ontwikkelingen en europese perspectieven