Auteur C.W. Backes
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 14-11-2023 Het verslechteringsverbod in de Natuurherstelverordening: Een noodzakelijke en proportionele aanvulling van de Habitatrichtlijn of een draak met desastreuze gevolgen voor de maatschappij?
Milieu & Recht 17-04-2023 HvJ EU 22-12-2022, C-61/21
Gemeentestem 06-12-2022 Rechtbank Den Haag 14-09-2022
Milieu & Recht 12-11-2021 Rechtbank Midden-Nederland 22-09-2021
Milieu & Recht 31-05-2021 Globalisering van het omgevingsrecht
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 05-07-2017 De kleur van de Omgevingswet
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 27-04-2017 Gebiedsbescherming en soortenbescherming in de Aanvullingswet natuur Omgevingswet
Milieu & Recht 29-12-2016 Vertraagde inwerkingtreding van besluiten met mogelijk onherstelbare gevolgen voor de leefomgeving? Wabo versus Wet natuurbescherming
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 18-11-2015 Reden tot discussie over het Nederlandse planschadestelsel?
AB Rechtspraak Bestuursrecht 08-02-2014 Hof van Justitie van de Europese Unie, 07-11-2013, C-72/12
AB Rechtspraak Bestuursrecht 11-01-2014 Raad van State, 30-10-2013, 201203812/1/R2
AB Rechtspraak Bestuursrecht 02-03-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 29-03-2012, C-1/11
AB Rechtspraak Bestuursrecht 09-02-2013 Raad van State, 09-01-2013, 201107101/1/A4
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 17-10-2012 Bestuursrechtelijke rechtsbescherming in Duitsland
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 26-03-2010 Versnelling besluitvorming over complexe projecten - niet alleen in Nederland een hot issue!
Milieu & Recht 31-12-2009 Crisistijden voor de waarborgfunctie van het bestuursrecht? De algemeen bestuursrechtelijke aspecten van de Crisis- en herstelwet
AB Rechtspraak Bestuursrecht 18-06-2005 Raad van State, 08-12-2004, 200402877/1