Auteur W.L. Borst
Tijdschrift Aflevering Artikel
Delikt en Delinkwent 16-05-2023 Boekbespreking van: R.A. Hoving, Verwerking van strafrechtelijke gegevens door het openbaar ministerie, Den Haag: Boom juridisch 2022
Nederlands Juristenblad 08-11-2022 Een stap naar digitalisering – in de verkeerde richting?
Privacy & Informatie 16-10-2020 Over verwerking van persoonsgegevens in het strafrecht: feiten versus meningen of strafrecht versus ICT?
Delikt en Delinkwent 22-04-2020 Informatie onbereikbaar, veroordeelde onvindbaar?
Delikt en Delinkwent 17-07-2018 Karl Marx en de slachtoffers van identiteitsfouten en -fraude in de strafrechtsketen
Delikt en Delinkwent 30-09-2011 Het integraal en integer strafrechtelijk persoonsbeeld: systamatiek, concepten en achtergronden
Delikt en Delinkwent 26-11-2010 Huge Kielman, Politiële gegevensverwerking en Privacy, Naar een effectieve waarborging (diss. Leiden)
Delikt en Delinkwent 28-05-2010 Boekbespreking
Delikt en Delinkwent 20-06-2007 De betekenis van informatiemanagement en ketendenken voor strafrechtspleging. Geïllustreerd aan de hand van het thema identiteitsfraude