Auteur M.C. Brans
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-09-2022 De Omgevingswet in de praktijk: Aandachtspunten voor de (her)ontwikkeling van vastgoed
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-08-2022 Rechtbank Oost-Brabant 08-12-2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-12-2021 Raad van State 21-07-2021
Tijdschrift voor Bouwrecht 17-02-2021 Raad van State 14-10-2020
Tijdschrift voor Bouwrecht 12-05-2020 Raad van State 29-01-2020
Tijdschrift voor Bouwrecht 24-02-2020 Raad van State 04-09-2019
Tijdschrift voor Bouwrecht 22-11-2018 De bodem van de fysieke leefomgeving. De Aanvullingswet bodem in de Omgevingswet
Jurisprudentie Onderneming & Recht 31-05-2017 Rechtbank Noord-Nederland 10-02-2017
Bouwrecht 31-12-2016 Flexibiliteitsmogelijkheden in de Omgevingswet; de AMvB’s verkend (deel 2)
Bouwrecht 24-11-2016 Flexibiliteitsmogelijkheden in de Omgevingswet; de AMvB’s verkend (deel 1)
Tijdschrift voor Bouwrecht 31-10-2014 Over(heid) tot actie: programma’s in de Omgevingswet
Tijdschrift voor Bouwrecht 10-06-2014 Raad van State 02-04-2014
Milieu & Recht 15-03-2014 Schaliegas in publiekrechtelijk kader
Tijdschrift voor Bouwrecht 15-06-2011 Raad van State, 18-05-2011, 200904066/1/R1 en 200906800/1/R1
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 22-12-2010 Duurzaam gebruik door energie-efficiency. Het afdwingen van meer energie-efficiency bij bestaande inrichtingen
Vastgoedrecht 27-02-2010 Energiebesparingsmaatregelen onder het Activiteitenbesluit. De roep naar meer energie van alle spelers in het groene veld!
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 02-07-2007 De Wet bodembescherming