Auteur H.H. Voogsgeerd
Tijdschrift Aflevering Artikel
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-11-2023 HvJ EU 13-07-2023, C-134/22
Tijdschrift voor Ontslagrecht 24-08-2023 HvJ EU 27-04-2023, C-192/22
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 16-05-2023 Kroniek Europees Arbeidsrecht 1 januari 2021-31 december 2022
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 16-05-2023 HvJ EU 15-12-2022, C-40/20 en C‑173/20
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 06-01-2023 HvJ EU 17-11-2022, C-304/21
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 11-08-2022 HvJ EU 05-05-2022, C‑265/20
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 12-11-2021 HvJ EU 15-07-2021, C-742/19
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 16-06-2021 Kroniek Europees Arbeidsrecht 1 januari 2019-31 december 2020
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-05-2021 HvJ EU 26-01-2021, C-16/19
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 25-01-2021 Lage kosten vliegmaatschappijen en de afweging van economische en sociale fundamentele rechten. Publieke grenzen aan privaat handelen?
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 25-01-2021 HvJ EU 14-10-2020, C-681/18
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 21-08-2020 HvJ EU 19-03-2020, C-103/18 C-429/18
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 23-02-2020 HvJ EU 12-09-2019, C-64/18, C-140/18, C-146/18, C-148/18
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 16-10-2019 HvJ EU 16-05-2019, C-509/17
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 24-05-2019 HvJ EU 06-11-2018, C-569/16 ,C-570/16, C-619/16 en C-684/16
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-03-2019 Kroniek Europees Arbeidsrecht 1 februari 2017-1 december 2018
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 31-03-2019 HvJ EU 13-12-2018, C-385/17
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 12-12-2018 HvJ EU 07-08-2018, C-472/16
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 17-08-2018 HvJ EU 20-12-2017, C-442/16
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 06-06-2018 HvJ EU 22-02-2018 , C-103/16
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 01-01-2018 HvJ EU 19-10-2017, C-200/16
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-08-2017 HvJ EU 27-04-2017, C-680/15, C-681/15
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-03-2017 HvJ EU 21-12-2016, C-201/15
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 07-03-2017 Kroniek Europees Arbeidsrecht 1 september 2015 - 31 december 2016
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 09-11-2016 HvJ EU 13-06-2016, C-187/15
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 11-03-2016 HvJ EU 17-12-2015, C-407/14, ECLI:EU:C:2015:831
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 17-12-2015 HvJ EU 26-02-2015, C-623/13, ECLI:EU:C:2015:123
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 13-11-2015 HvJ EU 10-09-2015, C-266/14
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 08-06-2015 HvJ EU 17-03-2015, C-533/13, ECLI:EU:C:2015:173
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 15-02-2015 HvJ EU 05-11-2014, C-311/13, ECLI:EU:C:2014:2337
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 14-10-2014 Kroniek Europees arbeidsrecht 1 april 2013-1 juli 2014
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 14-10-2014 HvJ EU 12-06-2014, C-118/13, ECLI:EU:C:2014:1755
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 06-04-2014 HvJ EU 15-01-2014, C-176/12
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-12-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 18-07-2013, C-426/11
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 12-08-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 25-04-2013, C-398/11
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 26-02-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 06-12-2012, C-152/11
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 29-01-2013 Europees Arbeidsrecht
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 20-11-2012 Hof van Justitie van de Europese Unie, 05-07-2012, 2000/78/EG
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 05-11-2010 Europees arbeidsrecht
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 16-08-2007 Rechtspraakoverzicht Europees arbeidsrecht juli 2006-juli 2007
Arbeid integraal 03-04-2007 De Dienstenrichtlijn. Stand van zaken
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 12-12-2006 S. Giubboni, Social Rights and Market Freedom in the European Constitution. A Labour Law Perspective
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 15-08-2006 Jurisprudentie Europees Arbeidsrecht
Arbeidsrechtelijke Annotaties 03-10-2005 Grenzen aan het oorsprongslandbeginsel? Over de afweging tussen de eisen van de interne markt en sociale rechten
Jurisprudentie in Nederland 15-05-2005 Hoge Raad, 11-02-2005, C03/248HR
Jurisprudentie in Nederland 15-12-2004 Hof van Justitie EG, 30-09-2004, C-319/03