Auteur M. van den Brink
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 26-07-2022 Een sneeuwbaleffect in het recht: hoe geboortegeslacht genderidentiteit m/v werd en uitdijt naar een x
Nederlands Juristenblad 04-06-2020 Seksuele gerichtheid in de Grondwet - Strategie en principe
European Human Rights Cases 12-01-2019 EHRM, 11-10-2018, 55216/08
Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 24-06-2017 Rechtbank Midden-Nederland 03-03-2017
European Human Rights Cases 09-03-2017 HvJ EU 24-11-2016, C-443/15, ECLI:EU:C:2016:897
Uitspraken Sociale Zekerheid 25-06-2015 Centrale Raad van Beroep 14-04-2015
Jurisprudentie in Nederland 28-02-2015 Gerechtshof Amsterdam 20-05-2014
European Human Rights Cases 13-03-2014 EHRM 03-12-2013, 27804/10
European Human Rights Cases 07-08-2012 Hof van Justitie EU, 22-05-2012, C-348/09
European Human Rights Cases 18-05-2012 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 24-01-2012, 23592/07