Auteur B.F.T. de Moor
Tijdschrift Aflevering Artikel
Gemeentestem 08-09-2007 Oprichten van en deelnemen in privaatrechtelijke rechtsvormen door gemeenten