Auteur A.J.P. Schild
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS) 19-08-2022 Over de beslaglijst en spookvoorwerpen: over welke inbeslaggenomen voorwerpen moet de zittingsrechter nog beslissen?
Nederlands Juristenblad 19-05-2021 ‘Beste rechter, mag ik mijn auto terug?’ De te beantwoorden vragen bij beklag tegen strafvorderlijk beslag
Jurisprudentie Onderneming & Recht 21-05-2020 Hoge Raad 03-03-2020
Nederlands Juristenblad 27-03-2020 De vergoeding van immateriële schade in het strafproces
Nederlands Juristenblad 13-06-2019 Rechtstreekse schade en causaal verband bij de vordering van de benadeelde partij in het strafproces
Nederlands Juristenblad 03-04-2019 Stelplicht, bewijslastverdeling en de civiele vordering van de benadeelde partij in het strafproces
Nederlands Juristenblad 28-02-2019 Naschrift
Maandblad voor Vermogensrecht 10-02-2019 Bestuurdersaansprakelijkheid in theorie - Bespreking van het proefschrift van mr. W.A. Westenbroek
Jurisprudentie Onderneming & Recht 17-03-2018 Gerechtshof Amsterdam 09-11-2017
Jurisprudentie Onderneming & Recht 31-10-2016 Hoge Raad 01-04-2016
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 13-12-2015 Ontwikkelingen bestuurdersaansprakelijkheid: een overzicht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 14-07-2015 Opnieuw een witte vlek in het Nederlandse personenvennootschapsrecht ingevuld door de Hoge Raad
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 22-03-2014 Het nieuwe art. 2:9 BW, uitgelegd voor gewone bestuurders
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 30-11-2013 Aansprakelijkheid van multinationals
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 23-10-2013 De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht
Nederlands Juristenblad 21-10-2013 De leer van de redelijke uitkomst
Ondernemingsrecht 23-07-2013 Verslag van het congres van het Instituut voor Ondernemingsrecht: ondernemingsrecht in tijden van crisis
Ars Aequi 11-06-2013 Rechtspersonen en mensenrechten, bien étonnés de se trouver ensemble? De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht
European Human Rights Cases 28-07-2012 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 13-03-2012, 23780/08
Ondernemingsrecht 14-07-2012 De bonus belast: enige kritische kanttekeningen bij Tang/Irrgang en het wetsvoorstel aanpassen en terugvorderen van bonussen
Ondernemingsrecht 27-01-2012 De Interventiewet & het EVRM: een lastig huwelijk
Ondernemingsrecht 31-12-2011 Het evenredigheidsbeginsel in het ondernemingsrecht; de jurisprudentie van het EHRM als inspiratiebron
Ondernemingsrecht 26-01-2010 De aansprakelijkheid van de onderzoeker in het conceptwetsvoorstel tot herziening van het enquêterecht
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 22-12-2009 Het 'condicio sine qua non'-verband bij de schending van een zorgvuldigheidsverplichting: enige wegen naar Rome
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 28-11-2009 Mededelingsplichten komen van Venus, waarschuwingsplichten van Mars
Maandblad voor Vermogensrecht 31-10-2009 De vordering tot schadevergoeding vanwege een gebrek in de bouwvergunning: wie bouwt die rouwt, wie draalt wordt soms betaald
Ondernemingsrecht 15-06-2009 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24-03-2009, 103.006.067
Bedrijfsjuridische Berichten 26-03-2009 Gerechtshof Amsterdam, 12-08-2008, 104.004.058
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 28-02-2009 Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten en de beschikkingsonbevoegdheid van de rechthebbende
Maandblad voor Vermogensrecht 27-09-2008 Terugkomen van (de leer van) de bindende eindbeslissing
Bedrijfsjuridische Berichten 04-06-2008 Hoge Raad, 30-11-2007, C06/102HR
Bedrijfsjuridische Berichten 23-04-2008 Hoge Raad, 02-11-2007, R06/032HR
Maandblad voor Vermogensrecht 29-02-2008 Het loyaliteitsdividend van DSM en de onmiddellijke voorzieningen van de ondernemingskamer. HR 14 december 2007, RvdW 2008, 1 (DSM)
Bedrijfsjuridische Berichten 07-11-2007 De Versatelbeschikkingen van de Hoge Raad
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 16-10-2007 Rechtsvinding door de Hoge Raad; de breedte en/of de diepte in?
Maandblad voor Vermogensrecht 26-09-2007 Het begrip tegenstrijdig belang, Mediasafe revisited HR 29 juni 2007, RvdW 2007, 637 (Bruil Kombex)
Bedrijfsjuridische Berichten 27-08-2007 Hoge Raad, 16-02-2007, C05/173HR
Bedrijfsjuridische Berichten 28-03-2007 Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:248 lid 2 BW.
Bedrijfsjuridische Berichten 05-11-2006 Hoge Raad, 13-10-2006, C04/279HR
Bedrijfsjuridische Berichten 05-11-2006 Hoge Raad, 13-10-2006, C04/281HR
Bedrijfsjuridische Berichten 26-04-2006 Hoge Raad, 18-11-2005, R05/042HR (OK 117)