Auteur L.F. Wiggers-Rust
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 25-11-2022 Goed voorbeeld doet goed volgen! Over de coördinatie van bestuursrecht en privaatrecht op het hoogste én op lager rechterlijk niveau
Maandblad voor Vermogensrecht 10-02-2019 Handhaving van privaatrecht door toezichthouders -Bespreking van het proefschrift van mr. C.A. Hage
Nederlands Juristenblad 14-11-2018 Rechtsbescherming in het sociaal domein
Nederlands Juristenblad 07-09-2017 Interne rechtsvergelijking - Een ‘must’ in de meergelaagde rechtsorde
Nederlands Juristenblad 07-10-2016 ‘Ius ét iustitia’ en de correctie Langemeijer - Een interne rechtsvergelijking tussen privaatrecht en bestuursrecht
Milieu & Recht 22-01-2016 Publiek/privaat: gemeenschappelijke kamers over de gehele linie?
Milieu & Recht 30-11-2014 De ‘beginselplicht’ tot handhaving en prioriteringsbeleid: een verdere stap in de subjectivering van het bestuurs(proces)recht
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 01-04-2014 Gedragscodes in internationaal, Europees en privaatrechtelijk perspectief. Codes en Juridische betekenis, effectiviteit en handhaving
Nederlands Juristenblad 24-05-2013 Roeien tegen de stroom in?
Milieu & Recht 04-03-2013 Relativiteit en het belang van interne rechtsvergelijking
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 01-01-2012 HvJ EU 18-10-2011, C-128/09 tot C-131/09, C-134/09 en C-135/09
Milieu & Recht 31-12-2011 Het is tijd voor een nieuw vakgebied - Over de noodzaak van specifieke aandacht voor de toenemende convergentie tussen privaatrecht en bestuursrecht
Milieu & Recht 08-11-2011 Braams, Van Rijn, Scheltema (red.), Klimaat en recht. Is het recht klaar voor klimaatverandering?, Deventer: Kluwer 2010
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 01-11-2011 HvJ EU 12-05-2011, C-115/09
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 01-11-2011 HvJ EU 08-03-2011, C-240/09
Milieu & Recht 02-11-2010 Snelle(re) besluitvorming: gaan wij voor- of achteruit?
Milieu & Recht 28-09-2009 Janecek, luchtkwaliteit en de dwingende werking van richtlijnen
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 24-09-2009 Verslag jaarvergadering Vereniging voor Burgerlijk Recht d.d. 30 oktober 2007: privaatrechtelijke aspecten van het mededingingsrecht
Milieu & Recht 28-07-2008 Sneller en beter door verbreding draagvlak
Milieu & Recht 11-10-2007 J.R.C. Tieman, Kennisdocument afvalstoffen
Milieu & Recht 11-05-2007 'Vooruit met het recht': (g)een relativiteitseis in het bestuursprocesrecht?
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 15-05-2006 (Water)chocola en het fundamentele recht op eigendom, zoals beschermd door artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM
Milieu & Recht 28-02-2006 Mediation, werkelijke belangen en rechtspraak
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 01-10-2005 De rol van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) volgens de Richtlijn milieuaansprakelijkheid
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 15-02-2005 Verslag van de themamiddag Vereniging voor Burgerlijk Recht 2004: 'De financiële zekerheidsovereenkomst'
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 15-10-2004 Baby Kelly en het relativiteitsvereiste