Auteur R. Rijnhout
Tijdschrift Aflevering Artikel
Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 12-12-2023 Compensatie ‘verzekerd’ bij rampschade: het perspectief van gedupeerden
Overheid en Aansprakelijkheid 01-09-2023 Overheidsaansprakelijkheid anno 2023: de stand van de rechtsontwikkeling
Overheid en Aansprakelijkheid 31-12-2022 Bespreking van C. Ruppert, Regelingen voor collectieve schade. Geef slachtoffers erkenning, Den Haag: Boom Juridisch 2021
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 12-09-2022 20 jaar na Taxibus: hoe de wal het schip van schokschade toch heeft doen keren
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 12-09-2022 Risicoverdeling in geval van gebruik van ongeschikte medische hulpmiddelen
Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 26-04-2022 Bodembewegingsschade: ervaren procedurele rechtvaardigheid bij individuele en collectieve schadeafwikkeling
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 30-12-2021 België in de voorhoede van het causaliteitsdebat: van verlies van kans naar een brede toepassing van proportionele aansprakelijkheid?
Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) 24-11-2021 Causaliteit en medeaansprakelijkheid: een reflectie op het Nederlandse aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en het Belgische ontwerp
Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 14-10-2021 De directe verkeersverzekering in het Nederlandse systeem van schadeafwikkeling: waarom nu wel?
Afwikkeling Personenschade 08-06-2021 Langlopende letselschadezaken: wat zijn de belangrijkste kenmerken?
Nederlands Juristenblad 02-07-2020 Een publiek gefinancierd compensatiesysteem voor zorgpersoneel - Een goed alternatief?
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 08-06-2020 Het EBI-arrest, historisch onrecht, effectieve remedie en de AVG
Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 22-04-2020 Geologische onzekerheden en de afwikkeling van (toekomstige) Groningse bodembewegingsschade
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 08-08-2019 Misgelopen woongenot en vergoeding van materiële schade - Rb. Noord-Nederland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:715
Verkeersrecht 26-02-2019 Wegbeheerdersaansprakelijkheid: ho stop!
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 29-12-2018 De dood
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-07-2018 De vergoeding voor waardevermindering veroorzaakt door gaswinning in Groningen
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 20-02-2018 Lethal but legal, and where does tort law come in?
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 31-01-2018 Vergoeding voor (im)materiële schade na de dood: over perte d’une chance de survie en lost years
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 28-11-2017 Alternatieve vergoedingssystemen in personenschadezaken en slachtofferbehoeften
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 21-06-2017 Hoge Raad 07-10-2016 - Vennemans-Kropmans/Gemeente Nijmegen
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 14-09-2016 Aardgas en aansprakelijkheid
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 27-01-2015 Samenloop tussen afwikkeling van de nalatenschap en uitkeringen aan nabestaanden: MH17 en de rol van de notaris daarbij
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 31-12-2014 Het Consultatievoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: een beschrijving
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 13-11-2014 Consultatievoorstel vergoeding voor zorg- en affectieschade: twee, of zelfs drie stappen vooruit?
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 28-06-2014 Verplichte communicatie en zorgplichten: de wisselwerking tussen wetgever en de pensioenpraktijk
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 27-03-2014 Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder bij dodelijke ongevallen; de zaak Stichtse Vecht
Ars Aequi 11-12-2013 Een ontmoeting tussen psychologie en aansprakelijkheidsrecht: Het anchoring effect
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 17-05-2013 Beweging in het aansprakelijkheidsrecht
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 15-12-2012 Een ‘nieuwe’ weg naar volledige schadevergoeding voor derden in personenschadezaken
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 17-01-2011 Rechterlijke 'ongehoorzaamheid' en wetgevende zijpaden: gaat de wal het schip van de shock- en affectieschade keren?
Aansprakelijkheid, verzekering & schade 20-08-2009 Vergoeding voor huishoudelijke hulp door naasten: een overkoepelende analyse van art. 6:107 en 108 BW
Jurisprudentie Aansprakelijkheid 23-06-2008 Rechtbank Arnhem, 16-04-2008, 151409
Ars Aequi 16-05-2008 Een (on)vergoedbare nachtmerrie van ouders
Jurisprudentie Aansprakelijkheid 04-04-2008 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 05-02-2008, C0600882
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 02-10-2007 De toepassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: wie zal dat betalen? De gemeente of de dader?