Auteur A.A. Freriks
Tijdschrift Aflevering Artikel
Milieu & Recht 28-07-2021 Rechtbank Noord-Nederland 19-04-2021
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 27-04-2017 Gebiedsbescherming en soortenbescherming in de Aanvullingswet natuur Omgevingswet
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 23-09-2015 Raad van State 11-02-2015
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 17-08-2014 HvJ EU 27-02-2014, C-521/12
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 23-12-2013 Het blijft aanmodderen met de stikstofproblematiek
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-03-2013 Soortenbescherming en de agrarische sector. Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2013.
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 28-09-2012 Investeren is het devies!
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-12-2011 Autonome afname stikstofdepositie geen vrijbrief voor toestemming op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 01-06-2011 Natuurbeleid kind van de rekening
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 17-09-2010 Art. 19kd Natuurbeschermingswet 1998: vergunningplicht, of toch niet?
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-03-2010 Niet zeuren over Natura 2000
JustitiŽle Verkenningen 05-11-2009 De nieuwe Wet dieren: wie wordt er beter van?
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-10-2009 Rek en ruimte in een hoofdpijndossier
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 28-02-2009 Bestaand gebruik in Natura 2000-gebieden
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 21-11-2008 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 30-06-2008 Taskforce ammoniak in Natura 2000-gebieden
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 19-12-2007 Europees Recht - Natuurbeschermingswet 1998 opnieuw gewijzigd
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 11-08-2006 Actualiteiten natuurbeschermingsrecht
Agrarisch recht 28-04-2006 Ketensystemen in de Agro-Foodsector. Juridische vormgeving van afspraken binnen de keten en de relatie tot de publieke taken van de overheid
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 25-12-2005 (Herziene) Natuurbeschermingswet 1998 in werking; implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen nadert voltooiing
Ars Aequi 13-06-2005 Bescherming van dierenwelzijn in opmars?