Auteur H.F.M.W. Rijswick
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 27-04-2016 Leren van het verleden - Lessen uit het waterstaatsrecht voor de toekomst van het omgevingsrecht
Milieu & Recht 05-09-2007 De betekenis en vormgeving van waterkwaliteitseisen
Gemeentestem 08-10-2005 Naar een waterparagraaf in koopcontracten