Auteur R. Meijer
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Criminologie 25-11-2022 De sanctieratio in de strafrechtsketen geschat
Maandblad voor Vermogensrecht 16-09-2021 De grote partij in het vermogensrecht
Markt & Mededinging 10-09-2020 Concernaansprakelijkheid bij inbreuken op het EU-mededingingsrecht: Skanska in actie - Hof Arnhem-Leeuwarden 26 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10165 (Alstom/TenneT)
Maandblad voor Vermogensrecht 10-06-2019 Nationale aansprakelijkheidsbeperking financiële toezichthouders vanuit Unierechtelijk perspectief: een ingekaderde beperking
Maandblad voor Vermogensrecht 16-09-2018 Digitalisering en robotisering - Voorwoord bij het themanummer
Maandblad voor Vermogensrecht 17-05-2018 De relativiteit van een energielabel: EnergyClaim/Staat
Contracteren 23-03-2018 Follow-on schadeclaims wegens schending van het mededingingsrecht: van law in the books naar law in action
Maandblad voor Vermogensrecht 09-08-2017 Niet-contractuele aansprakelijkheid Unie voor fouten Europese Ombudsman - Schending zorgvuldigheidsbeginsel en redelijke termijn altijd een voldoende gekwalificeerde schending?
Maandblad voor Vermogensrecht 01-02-2017 De relativiteit van wettelijke normen en de toepassing van de vereisten van causaliteit, relativiteit en toerekening bij de onrechtmatige overheidsdaad. Bespreking van de proefschriften van mr. P.W. den Hollander en mr. L. Di Bella
Markt & Mededinging 31-12-2016 ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’: (bewijslast)problematiek rondom het passing-on verweer in kartelschadezaken
Maandblad voor Vermogensrecht 13-05-2015 Lang verwacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen: de definitieve richtlijn betreffende schadevorderingen wegens mededingingsinbreuken
Maandblad voor Vermogensrecht 10-04-2015 Relativiteitsperikelen: Wet wapens en munitie geen schild tegen concrete (vermogens)schade?
Markt & Mededinging 08-12-2014 Prijsvorming onder de paraplu van het kartel: aansprakelijkheid van karteldeelnemers voor schade door ‘umbrella pricing’? HvJ EG 5 juni 2014, zaak C-557/12 (Kone e.a./ÖBB-Infrastuktur)
Maandblad voor Vermogensrecht 11-11-2014 Köbler in de polder
Maandblad voor Vermogensrecht 29-01-2014 Handhaving van EVRM-rechten via het aansprakelijkheidsrecht
Markt & Mededinging 01-01-2013 Verhaal van kartelschade door de Europese Commissie
Maandblad voor Vermogensrecht 07-11-2012 Banesto/Caldéron Camino - Unierechtelijke geboden en verboden bij toetsing aan Europees consumentenrecht
Maandblad voor Vermogensrecht 07-09-2012 Het gemeenschappelijk Europees kooprecht
Maandblad voor Vermogensrecht 11-01-2012 Via kartelschade
HR Overheid 22-12-2011 Gemeentes moeten projectmatiger werken
Maandblad voor Vermogensrecht 28-04-2011 Tien jaar lidstaataansprakelijkheid: een stand van zaken vanuit civielrechtelijk perspectief
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 04-03-2011 Betere Europeanisering: made-to-measure
Contracteren 29-12-2010 Europees contractenrecht: an expensive and time-consuming solution looking for a problem
Maandblad voor Vermogensrecht 17-06-2010 Het wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe richtlijn consumentenkrediet: een overzicht
Maandblad voor Vermogensrecht 27-02-2010 Naar een ruimere aansprakelijkheid van rechters en arbiters? HR 4 december 2009, LJN BJ7834 (Greenworld / Arbiters)
Maandblad voor Vermogensrecht 04-07-2009 Een 'coherente interpretatie': uitleg van de EEX-Vo in het licht van het Executieverdrag
Maandblad voor Vermogensrecht 31-03-2009 Betekenis van het Europese mededingingsrecht voor het Nederlandse contractenrecht
Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen 07-11-2008 Staat u open voor contacten met marktpartijen?
Maandblad voor Vermogensrecht 28-06-2008 Het witboek 'schadevergoedingsacties wegens schending van de communautaire mededingingsregels' bezien vanuit Nederlands recht
Maandblad voor Vermogensrecht 29-02-2008 Het relativiteitsvereiste: terug van nooit weggeweest. Over relativiteit in het algemeen en bij vernietigde besluiten in het bijzonder
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 07-02-2008 Gemeenschapsrecht en (milieu)strafrecht
Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen 10-11-2007 De risico's van gunningsystemen. Maak van de beste inschrijver geen verliezer
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 18-09-2007 Omzetting van Europese richtlijnen en het rechterlijk bevel tot wetgeving: van 'nee' naar 'ja soms'?
Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen 10-08-2007 Aanbesteden van geheime en vertrouwelijke opdrachten. De toepassing van artikel 13 Bao
Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen 19-01-2007 Gouden regels voor een effectief aanbestedingstraject
Maandblad voor Vermogensrecht 30-11-2006 Res Judicata en het gemeenschapsrecht. De (on)aantastbaarheid van besluiten en rechtspraak in strijd met het EG-recht
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 13-10-2006 Toelaatbaarheid van een forfaitaire proceskostenvergoeding bij geschonden EG-recht
Maandblad voor Vermogensrecht 28-03-2006 FIAMM: nadeelcompensatie op Europees niveau. HvJ EG 14 december 2005, T-69/00
Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen 16-03-2006 Tenderboard houdt aanbesteder scherp
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 01-10-2005 De Schutznorm in het gemeenschapsrecht: over de rol van rechten van particulieren bij rechtstreekse werking en aansprakelijkheid
Maandblad voor Vermogensrecht 30-08-2005 Aansprakelijkheid wegens schending van het EG-recht: lidstaataansprakelijkheid
Vermogensrechtelijke Analyses 20-06-2005 Peter Paul: aansprakelijkheid voor gebrekkig banktoezicht
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 15-12-2004 Communautaire invloeden op het nationale stelsel van overheidsaansprakelijkheid.