Auteur M.V. Ulrici
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 30-01-2009 Licht over de kantonrechtersformule - Wat die vreemde mannen met puntmutsen allemaal bedenken; Achtergronden van de herziening van de aanbevelingen
TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 26-02-2008 Het ABC van de kwaliteit van de rechtspraak
SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 25-10-2007 Naar een nieuw ontslagstelsel of een nieuwe kantonrechtersformule?