Auteur F.H.K. Theissen
Tijdschrift Aflevering Artikel
Gemeentestem 03-10-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 13-06-2013, C-386/11
Gemeentestem 20-06-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 19-12-2012, C-159/11
Gemeentestem 30-05-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 29-11-2012, C-182/11 en C-183/11
Ars Aequi 13-03-2012 Oprecht geloven in vrijheid - Bloemlezing van een grondrecht onder vuur
Nederlands Juristenblad 02-11-2007 Inbesteden en samenwerking tussen overheden; Het arrest Asemfo tegen Tragsa en de verdere invulling van de voorwaarden voor legitiem quasi-inbesteden