Auteur H. Havekes
Tijdschrift Aflevering Artikel
Milieu & Recht 18-08-2023 RLI wijst de weg om KRW-doelen te halen
Milieu & Recht 14-11-2022 Zeespiegelstijging vraagt nu al aandacht
Milieu & Recht 14-12-2016 Zijn we veilig?
Milieu & Recht 31-07-2015 Geld voor Water
Milieu & Recht 15-03-2014 A global reference
Milieu & Recht 04-06-2013 Het zelfreinigend vermogen een handje geholpen
Milieu & Recht 26-04-2013 Brede buitenlandse blik
Milieu & Recht 03-04-2012 Waterwet en omgevingswet
Milieu & Recht 04-02-2011 Governance
Milieu & Recht 27-02-2010 F.A.G. Groothuijse, Water weren. Het publiekrechtelijk instrumentarium voor aanpassing en bescherming van watersystemen ter voorkoming en beperking van wateroverlast en overstromingen
Milieu & Recht 20-01-2010 G.B. Vinke, Over de Wvo gesproken... Herinneringen uit de rijke historie van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren WVO en een doorkijkje naar de toekomst