Auteur C.G. Breedveld-de Voogd
Tijdschrift Aflevering Artikel
Overeenkomst in de rechtspraktijk 03-07-2023 De elektronisch ondertekende koopakte bij de koop van een woning
Maandblad voor Vermogensrecht 02-09-2022 De invloed van de onroerendgoedmarkt op het schriftelijkheidsvereiste en de bedenktijd
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 01-02-2018 Digitale overdracht van woningen - Digital reality
Juridische Berichten voor het Notariaat 23-05-2017 De uitleg van de ‘normaalgebruikgarantie’ bij de koop van een onroerende zaak
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 29-12-2016 Het Imagine-arrest en het voorstellingsvermogen van de Hoge Raad
Maandblad voor Vermogensrecht 01-12-2016 Art. 7:17 BW als broncode bij de uitleg van een ‘normaalgebruikgarantie’. HR 7 oktober 2016, RvdW 2016/1036 (Boerderij uit 1880)
Maandblad voor Vermogensrecht 28-09-2015 De grenzen van de bedenktijd
Juridische Berichten voor het Notariaat 07-10-2011 Restantexecutieopbrengst op kwaliteitsrekening valt niet in failliete boedel
Maandblad voor Vermogensrecht 27-06-2011 Nieuwe timeshareregeling biedt nog geen rechtszekerheid
Juridische Berichten voor het Notariaat 06-06-2011 Ploum/Smeets en Geelen II: klachtplicht en uitleg 'in staat van-clausule'
Juridische Berichten voor het Notariaat 02-12-2010 Toestemming van echtgenote ook niet nodig als aandelen zijn gecertificeerd
Juridische Berichten voor het Notariaat 06-06-2009 Exoneratie voor zichtbare en onzichtbare gebreken door 'in staat van-clausule'
Maandblad voor Vermogensrecht 31-03-2009 Vormerkung en een daarna gelegd beslag op een registergoed. HR 6 februari 2009, LJN BG5850 (ABN AMRO/Notaris X)
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 10-01-2009 De notariële koopovereenkomst en de sanctie op een vormvoorschrift
Tijdschrift voor Bouwrecht 09-06-2008 Hoe nietig is een nietige koopovereenkomst? Een analyse van de rechtspraak over het niet voldoen aan het vormvoorschrift van artikel 7:2 BW
Maandblad voor Vermogensrecht 29-03-2008 De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen en de aansprakelijkheid van de verkoper
Maandblad voor Vermogensrecht 31-01-2008 De kwalitatieve verplichting (proefschrift van mr. N.C. van Oostrom-Streep)
Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 30-11-2007 Het huis waarin zij samenwoonden
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 05-05-2007 Uitleg van een akte van levering bij de overdracht van onroerende zaken
Maandblad voor Vermogensrecht 29-12-2006 Het begrip 'tot bewoning bestemde onroerende zaak' uit art. 7:2 BW
Maandblad voor Vermogensrecht 31-10-2005 Stelt het recht grenzen aan de uitoefening van de wettelijke bedenktijd?
Maandblad voor Vermogensrecht 15-02-2005 De koop van een woning via-email
Maandblad voor Vermogensrecht 15-01-2005 De titel van overdracht in driepartijenverhoudingen, proefschrift van mr. S.E. Bartels