Auteur E. Lutjens
Tijdschrift Aflevering Artikel
Nederlands Juristenblad 14-11-2023 Wet toekomst pensioenen: Nieuwe methode pensioenopbouw – een onzekerder pensioen en een fors aantal procedures
Pensioen Jurisprudentie 01-08-2023 Rechtbank Den Haag 28-06-2023
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 20-06-2023 Reactie: Invaren zonder wijziging van de pensioenovereenkomst ook voor opgebouwde aanspraken en rechten werkt niet
Pensioen Jurisprudentie 31-05-2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-04-2023
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 10-03-2023 Wijziging van pensioenregeling en pensioenaanspraken en -rechten onder de Wet toekomst pensioenen
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 10-03-2023 Het partnerpensioen volgens de Wet toekomst pensioenen
Pensioen Jurisprudentie 19-02-2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-11-2022
Pensioen Jurisprudentie 19-02-2023 Rechtbank Rotterdam 09-12-2022
Pensioen Jurisprudentie 19-02-2023 Rechtbank Rotterdam 13-01-2023
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 23-12-2022 Tekortschietend pensioen: over zelfstandigen en witte en grijze vlekken
Pensioen Jurisprudentie 20-12-2022 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-10-2022
Pensioen Jurisprudentie 26-06-2022 Gerechtshof Den Haag 03-05-2022
Pensioen Jurisprudentie 23-03-2022 Hoge Raad 11-02-2022
Pensioen Jurisprudentie 23-03-2022 Raad van State 16-02-2022
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 03-03-2022 Toeslagverlening: het evenwicht tussen generaties
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 03-03-2022 Reactie: Het wijzigingsverbod van art. 20 Pensioenwet geldt voor onvoorwaardelijke toeslagen voor deelnemers. Maar het schrappen van dit verbod is te overwegen
Pensioen Jurisprudentie 19-12-2021 Gerechtshof Amsterdam 14-09-2021
Pensioen Jurisprudentie 07-11-2021 Rechtbank Amsterdam 23-08-2021
Pensioen Jurisprudentie 07-11-2021 Rechtbank Den Haag 29-09-2021
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 04-11-2021 Partnerpensioen: visie op het partnerpensioen in de toekomst
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 04-11-2021 Geen financiering toch pensioen geldt ook voor onvoorwaardelijke toeslagen
Pensioen Jurisprudentie 03-10-2021 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-07-2021
Pensioen Jurisprudentie 03-10-2021 Rechtbank Gelderland 18-08-2021
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 17-08-2021 De voor alleen de deelnemer onvoorwaardelijke toeslag valt onder het wijzigingsverbod van artikel 20 Pensioenwet: Reactie op: Pensioenaanspraken, onvoorwaardelijke toeslag en artikel 20 PW
Pensioen Jurisprudentie 26-06-2021 Rechtbank Rotterdam 25-03-2021
Pensioen Jurisprudentie 26-06-2021 Centrale Raad van Beroep 11-05-2021
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 23-06-2021 Invaren pensioenen: alternatieven voor afschaffing individueel bezwaarrecht
Pensioen Jurisprudentie 30-05-2021 Hoge Raad 09-04-2021
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 27-02-2021 Evenwichtig invaren en het alternatief van de pensioenbewaarder
Pensioen Jurisprudentie 31-12-2020 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-09-2020
Pensioen Jurisprudentie 31-12-2020 Centrale Raad van Beroep 06-10-2020
Pensioen Jurisprudentie 31-12-2020 Hof van Justitie van de Europese Unie 9-9-2020, C-674/18
Pensioen Jurisprudentie 31-12-2020 Hof van Justitie van de Europese Unie 24-9-2020, C-223/19
Pensioen Jurisprudentie 31-10-2020 Rechtbank Noord-Holland 12-08-2020
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 31-10-2020 Gelijke behandeling leeftijd in Pensioenakkoord
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 31-10-2020 Reactie op: Bevoegdheid van sociale partners versus pensioenuitvoerder (TPV 2020/40)
Pensioen Jurisprudentie 31-10-2020 Rechtbank Den Haag 13-08-2020
Pensioen Jurisprudentie 21-09-2020 KIFID 10-07-2020, 2020-567
Pensioen Jurisprudentie 21-09-2020 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-05-2019
Pensioen Jurisprudentie 21-09-2020 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-06-2020
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 26-08-2020 Opinie: Pensioenakkoord over Toekomst Pensioenstelsel
Pensioen Jurisprudentie 30-06-2020 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-01-2020
Pensioen Jurisprudentie 30-06-2020 Rechtbank Oost-Brabant 14-05-2020
Pensioen Jurisprudentie 30-06-2020 Hoge Raad 19-02-2019
Pensioen Jurisprudentie 30-06-2020 Rechtbank Midden-Nederland 28-08-2019
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 27-06-2020 Invaren pensioen: de betekenis van eigendomsrecht – invaren is niet juridisch onhoudbaar
Pensioen Jurisprudentie 31-05-2020 HvJ EU 19-12-2019, C-168-18
Pensioen Jurisprudentie 31-05-2020 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-04-2020
Pensioen Jurisprudentie 31-05-2020 Rechtbank Midden-Nederland 04-10-2019
Pensioen Jurisprudentie 31-05-2020 Rechtbank Oost-Brabant 09-04-2020
Pensioen Jurisprudentie 31-05-2020 HvJ EU 07-10-2019, C-171/18
Pensioen Jurisprudentie 30-04-2020 Gerechtshof Amsterdam 21-01-2020
Pensioen Jurisprudentie 30-04-2020 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-03-2020
Pensioen Jurisprudentie 30-04-2020 Gerechtshof Den Haag 03-03-2020
Pensioen Jurisprudentie 30-04-2020 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 03-03-2020
Pensioen Jurisprudentie 31-03-2020 Gerechtshof Den Haag 24-09-2019
Pensioen Jurisprudentie 31-03-2020 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-01-2020
Pensioen Jurisprudentie 31-03-2020 Rechtbank Rotterdam 12-06-2019
Pensioen Jurisprudentie 31-03-2020 Rechtbank Noord-Nederland 10-12-2019
Pensioen Jurisprudentie 31-03-2020 Gerechtshof Den Haag 25-02-2020
Pensioen Jurisprudentie 31-03-2020 Gerechtshof Amsterdam 23-04-2019
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 28-02-2020 De toekomst van het pensioenakkoord: de juiste afslag?
Pensioen Jurisprudentie 28-02-2020 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-01-2020
Pensioen Jurisprudentie 28-02-2020 Gerechtshof Den Haag 21-01-2020
Pensioen Jurisprudentie 28-02-2020 Rechtbank Midden-Nederland 18-12-2019
Pensioen Jurisprudentie 28-02-2020 Hoge Raad 20-12-2019
Pensioen Jurisprudentie 28-02-2020 Hoge Raad 24-01-2020
Pensioen Jurisprudentie 28-02-2020 Rechtbank Midden-Nederland 28-08-2019
Pensioen Jurisprudentie 28-02-2020 Hoge Raad 17-01-2020
Pensioen Jurisprudentie 31-01-2020 Hoge Raad 15-11-2019
Pensioen Jurisprudentie 31-01-2020 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-11-2019
Pensioen Jurisprudentie 31-01-2020 Rechtbank Rotterdam 04-12-2019
Pensioen Jurisprudentie 31-01-2020 Rechtbank Rotterdam 27-08-2019
Pensioen Jurisprudentie 31-01-2020 Rechtbank Amsterdam 22-11-2019
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 24-10-2019 Het pensioencontract
Pensioen Jurisprudentie 03-10-2019 Rechtbank Noord-Holland 31-07-2019
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 25-02-2019 Brief Vernieuwing pensioenstelsel: Koolmees tien punten, waaronder nabestaandenpensioen
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 02-11-2018 Klachtplicht ook bij pensioen?
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 15-04-2018 Vrijwillige aansluiting bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds in relatie tot taakafbakening en mededingingsrecht
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 15-04-2018 Wetsvoorstel gelijke arbeidsvoorwaarden voor payrollers: de pensioengevolgen
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 15-04-2018 Reactie op: ‘Het Bpf, de overjarige pensioenpremie en de opeisbaarheid’ (TPV 2018/1)
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 15-02-2018 Verplichtstelling: fonds of regeling?
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 15-02-2018 Reactie op: ‘De pensioen opPEPPer?’
Arbeidsrechtelijke Annotaties 13-09-2017 Tien jaar Pensioenwet
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 12-09-2017 Juridische beoordeling van afschaffen doorsneesystematiek
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 23-05-2017 Wetgeving en beleid
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 24-02-2017 Pensioenopbouw door zelfstandigen in tweede pijler
Pensioen Jurisprudentie 31-01-2017 Gerechtshof Amsterdam 04-10-2016
Pensioen Jurisprudentie 31-01-2017 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-10-2016
Pensioen Jurisprudentie 31-12-2016 Gerechtshof Den Haag 25-10-2016
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 31-12-2016 Korting pensioen en eigendomsrecht: geen strijd met EU-recht
Pensioen Jurisprudentie 31-12-2016 Rechtbank Amsterdam 27-09-2016
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 07-11-2016 Wet verbeterde premieregeling: analyse & commentaar
Pensioen Jurisprudentie 31-08-2016 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-05-2016
Pensioen Jurisprudentie 31-08-2016 Hoge Raad 10-06-2016
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 24-07-2016 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2016
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 10-04-2016 Ook zonder ringfencen is fusie van pensioenfondsen mogelijk
Pensioen Jurisprudentie 20-01-2016 Rechtbank Gelderland 28-10-2015
Pensioen Jurisprudentie 20-01-2016 Rechtbank Noord-Nederland 25-11-2015
Pensioen Jurisprudentie 31-12-2015 Gerechtshof Amsterdam 23-06-2015
Pensioen Jurisprudentie 31-12-2015 Rechtbank Midden-Nederland 05-10-2015
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 14-12-2015 Pensioen voor wonen of zorg – juridisch complex maar mogelijk
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 16-11-2015 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-09-2015
Pensioen Jurisprudentie 21-07-2015 Rechtbank Amsterdam 19-05-2015, CV 14-21055
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 01-07-2015 Rechtspraak
Pensioen Jurisprudentie 30-06-2015 Gerechtshof Den Haag 31-03-2015
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 14-04-2015 Pensioen in de toekomst. Reactie op SER-advies: nog niet klaar voor de toekomst
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 14-04-2015 Naschrift: Geen ontslagvergoeding bij bereiken pensioenleeftijd?
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 09-02-2015 Pensioengerechtigde leeftijd en einde arbeidsovereenkomst onder de WWZ
Pensioen Jurisprudentie 31-01-2015 Gerechtshof Den Haag 18-11-2014
Pensioen Jurisprudentie 31-12-2014 Gerechtshof Amsterdam 20-05-2014
Pensioen Jurisprudentie 31-12-2014 Gerechtshof Den Haag 03-06-2014
Pensioen Jurisprudentie 31-12-2014 Rechtbank Rotterdam 01-05-2014
Pensioen Jurisprudentie 31-12-2014 Rechtbank Amsterdam 04-11-2013
Pensioen Jurisprudentie 31-12-2014 Gerechtshof Amsterdam 17-06-2014
Pensioen Jurisprudentie 31-12-2014 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-08-2014
Pensioen Jurisprudentie 31-12-2014 Rechtbank Oost-Brabant 29-01-2014
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 31-12-2014 Reeksartikel: Verplichte deelneming pensioenregeling versus keuzevrijheid en alternatieve oplossing
Pensioen Jurisprudentie 19-05-2014 Hoge Raad 31-01-2014
Pensioen Jurisprudentie 16-04-2014 Hoge Raad 24-01-2014
Pensioen Jurisprudentie 15-03-2014 EHRM 24-10-2013, 52943/10
Pensioen Jurisprudentie 15-03-2014 EHRM 07-11-2013, 10441/06
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 22-02-2014 Hoge Raad 06-09-2013
Pensioen Jurisprudentie 22-10-2013 Hoge Raad, 06-09-2013, 12/00490
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 30-08-2013 Commentaar op Voorontwerp Wet invoering reële ambitieovereenkomst
Pensioen Jurisprudentie 31-07-2013 Rechtbank 's-Gravenhage, 27-03-2013, C/09/433661 / HA ZA 12-1489
Pensioen Jurisprudentie 31-07-2013 Rechtbank Overijssel, 24-03-2013, C/08/132062 / HA ZA 12-351
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 05-07-2013 Bescherming pensioenaanspraken bij insolventie; De betekenis van het arrest Hogan c.s. van het Hof van Justitie EU
Pensioen Jurisprudentie 18-06-2013 Hof van Justitie van de Europese Unie, 25-04-2013, C-398/11
Pensioen Jurisprudentie 17-05-2013 Gerechtshof Amsterdam, 26-02-2013, 200.103.324/01
Pensioen Jurisprudentie 17-05-2013 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-03-2013, 200.101.672
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 26-04-2013 Opties voor invaren
Pensioen Jurisprudentie 15-03-2013 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-01-2013, 200.015.931/01
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 28-02-2013 25 jaar Pensioenvraagstukken
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 28-02-2013 Wijziging pensioenleeftijd aanvullend pensioen in verband met AOW
ArbeidsRecht 08-02-2013 Pensioengevolgen van een ontslag
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 24-12-2012 Het reële pensioencontract is geen uitkeringsovereenkomst (2)
Pensioen Jurisprudentie 17-12-2012 Rechtbank 's-Gravenhage, 11-10-2012, 1136601/12-2184
Pensioen Jurisprudentie 20-11-2012 Centrale Raad van Beroep, 05-09-2012, 11/438 WW
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 30-10-2012 Het reële pensioencontract is geen uitkeringsovereenkomst
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 30-10-2012 Het doolhof van de AOW-leeftijd
Pensioen Jurisprudentie 26-10-2012 Rechtbank Rotterdam, 19-07-2012, AWB 11/4229
Pensioen Jurisprudentie 26-10-2012 Rechtbank Rotterdam, 26-07-2012, AWB 11/3500
Pensioen Jurisprudentie 03-09-2012 Gerechtshof Amsterdam, 04-10-2011, 200.046.277/01
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 16-03-2012 Het karakter van de pensioenregeling volgens het Pensioenakkoord
Pensioen Jurisprudentie 24-01-2012 Rechtbank Rotterdam, 17-11-2011, AWB 11/1894 BC-T2
Pensioen Jurisprudentie 17-12-2011 Hof Amsterdam, 01-11-2011, 200.078.456/01
Pensioen Jurisprudentie 18-11-2011 Hof van Justitie EU, 13-09-2011, C-447/09
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 08-10-2011 Einde aan hogere premies en lagere uitkeringen voor vrouwen bij particuliere verzekeringen?
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 15-07-2011 Zorgen om pensioenbeleggingen
Pensioen Jurisprudentie 24-06-2011 Hoge Raad, 15-04-2011, 09/04864
Jurisprudentie Onderneming & Recht 16-06-2011 Rechtbank Rotterdam, 14-03-2011, AWB 11/1040-VBC-T2, AWB 11/1042-VBC-T2, AWB 11/1043-VBC-T2
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 13-05-2011 Juridische obstakels bij nieuw pensioencontract
Pensioen Jurisprudentie 25-01-2011 Commissie Gelijke Behandeling, 27-09-2010, 2010-140
Pensioen Jurisprudentie 25-01-2011 Commissie Gelijke Behandeling, 27-09-2010, 2010-141
Pensioen Jurisprudentie 25-01-2011 Rechtbank Alkmaar, 08-09-2010, 243413 CV EXPL 07-3338
Pensioen Jurisprudentie 15-10-2010 Hoge Raad, 23-04-2010, 08/04746
Pensioen Jurisprudentie 15-10-2010 Hof van Justitie EU, 15-07-2010, C-271/08
Pensioen Jurisprudentie 26-04-2010 Hoge Raad, 12-02-2010, 09/03517
Pensioen Jurisprudentie 26-03-2010 Hof van Justitie EU, 14-01-2010, C-343/08
ArbeidsRecht 27-02-2010 Is pensioenontslag bij 65 jaar nog steeds geldig?
Pensioen Jurisprudentie 31-12-2009 Centrale Raad van Beroep, 23-09-2009, 09/1803 WW
Pensioen Jurisprudentie 30-11-2009 Commissie Gelijke Behandeling, 25-06-2009, 2009-53
Pensioen Jurisprudentie 30-11-2009 Commissie Gelijke Behandeling, 25-06-2009, 2009-54
Pensioen Jurisprudentie 30-11-2009 Commissie Gelijke Behandeling, 14-08-2009, 2008-0353
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 22-10-2009 Is 65 jaar oud?
Pensioen Jurisprudentie 20-10-2009 Rechtbank Amsterdam, 25-05-2009, CV 08-37874
Pensioen Jurisprudentie 20-10-2009 Rechtbank 's-Gravenhage, 27-05-2009, 823378/09-2264
TRA, tijdschrift Recht en Arbeid 19-05-2009 Reactie op de bijdrage Europees recht in de rubriek Actueel 'Uitsluiting van pensioen wegens leeftijdsverschil' van mevr. drs. K.H. Hermans, TRA 2009, 9
Nederlands Juristenblad 26-09-2008 Extra pensioen voor rechters vervalt terecht bij doorwerken tot 65 jaar
Nederlands Juristenblad 29-08-2008 Arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege bij 65 jaar
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 24-07-2008 De Premiepensioeninstelling
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 19-02-2008 Pensioenwet en privaatrecht
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 08-06-2007 Doorsneepremie: solidariteit of discriminatie? Drieluik 'doorsneesysteem' (2)
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 12-04-2007 Ongelijke keuzemogelijkheden en verjaring van pensioenvorderingen
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 31-03-2007 Verplichte pensioenfondsen en de Pensioenwet
Pensioen Jurisprudentie 23-03-2007 Hof van Justitie EG, 25-01-2007, C-278/05
Pensioen Jurisprudentie 23-03-2007 Hoge Raad, 09-02-2007, R06/021HR
Pensioen Jurisprudentie 28-02-2007 Hoge Raad, 05-01-2007, C05/193HR
Pensioen Jurisprudentie 28-02-2007 Gerechtshof Arnhem, 12-12-2006, 2006/602
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 20-02-2007 Keuzemogelijkheden tussen ouderdoms- en partnerpensioen
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 20-02-2007 De driepartijenverhouding in de pensioenwet
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 27-06-2006 Wiziging van een pensioenregeling. De problemen van een driehoeksverhouding
Pensioen Jurisprudentie 11-04-2006 Kantongerecht Meppel, 27-01-2005, 136 160 CV EXPL 04-861
Pensioen Jurisprudentie 11-04-2006 Kantongerecht Amsterdam, 20-01-2006, 11690/04
Pensioen Jurisprudentie 11-04-2006 Rechtbank Arnhem, 25-01-2006, 340754 CV EXPL 04-2318
Pensioen Jurisprudentie 11-04-2006 Rechtbank Assen, 21-11-2005, 04/1225 AW
Pensioen Jurisprudentie 17-02-2006 Commissie van beroep inzake Klachtencommissie DSI, 07-06-2005, 120
Pensioen Jurisprudentie 17-02-2006 Klachtencommissie DSI, 04-01-2005, 6
Pensioen Jurisprudentie 17-02-2006 Klachtencommissie DSI, 04-05-2005, 50
Pensioen Jurisprudentie 17-02-2006 Klachtencommissie DSI, 04-05-2005, 52
Pensioen Jurisprudentie 17-02-2006 Klachtencommissie DSI, 27-06-2005, 87
Pensioen Jurisprudentie 17-02-2006 Klachtencommissie DSI, 16-12-2005, 285
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 05-12-2005 Het wijzigen van een pensioenregeling. De problemen van een driehoeksrelatie
Pensioen Jurisprudentie 09-11-2005 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2005, 04/1826
Pensioen Jurisprudentie 09-11-2005 Commissie Gelijke Behandeling, 30-09-2005, 2005-178
Pensioen Jurisprudentie 20-10-2005 Hoge Raad, 09-09-2005, C04/052HR
Pensioen Jurisprudentie 20-10-2005 Centrale Raad van Beroep, 20-04-2005, 03/4710 WW
Pensioen Jurisprudentie 20-10-2005 Gerechtshof Arnhem, 02-08-2005, 2004/601
Pensioen Jurisprudentie 20-10-2005 Commissie Gelijke Behandeling, 30-06-2005, 2005-118
Pensioen Jurisprudentie 20-10-2005 Commissie Gelijke Behandeling, 22-07-2005, 2005-138
Pensioen Jurisprudentie 19-07-2005 Gerechtshof Amsterdam, 26-05-2005, 1994/04 KG
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 13-06-2005 Leeftijdsonderscheid bij werknemerspremies: actuarieel toegestaan of verboden verschil in beloning?
Pensioen Jurisprudentie 30-03-2005 Kantongerecht Zwolle, 27-01-2005, 245388 CV 04-2144
Pensioen Jurisprudentie 15-02-2005 Gerechtshof 's-Gravenhage, 05-11-2004, C03/135 KA
Pensioen Jurisprudentie 15-02-2005 Rechtbank Amsterdam, 24-12-2004, KG 04/2502 AB
Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 15-11-2004 Pensioen voor uitzendkrachten