Auteur E.M. Vogelezang-Stoute
Tijdschrift Aflevering Artikel
Milieu & Recht 26-08-2011 Nanomaterialen: onzichtbaar, ook in de mileuregelgeving
Milieu & Recht 10-05-2011 Hof van Justitie EU, 22-12-2010, C-77/09
Milieu & Recht 20-01-2010 Hof van Justitie EG, 07-07-2009, C-558/07
Milieu & Recht 21-07-2009 Hof van Justitie EG, 17-02-2009, C-552/07
Milieu & Recht 28-01-2009 Raad van State, 16-07-2008, 200702756/1
Milieu & Recht 28-07-2008 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-08-2007, AWB 07/410
Milieu & Recht 31-03-2008 Hof van Justitie EG, 23-01-2008, C-236/07
Milieu & Recht 30-01-2008 De betekenis van de stroomgebiedbenadering uit de Kaderrichtlijn water voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen
Milieu & Recht 14-12-2007 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 04-05-2007, AWB 04/876
Milieu & Recht 14-12-2007 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 04-05-2007, AWB 04/185
Milieu & Recht 14-12-2007 De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden: beschermingsdoelstelling buiten beeld?
Milieu & Recht 14-11-2006 Hof van Justitie EG, 14-09-2006, C-138/05
Milieu & Recht 25-01-2006 Hof van Justitie EG, 15-07-2004, C-443/02
Milieu & Recht 20-12-2005 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19-08-2005, AWB 04/37
Milieu & Recht 20-12-2005 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 04-10-2005, AWB 04/38
Milieu & Recht 08-09-2005 Hoge Raad, 12-04-2005, 02455/04 E
Milieu & Recht 12-05-2005 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 22-07-2004, AWB 03/443
Milieu & Recht 12-05-2005 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 06-02-2004, AWB 03/1068