Auteur C.H. Sieburgh
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 31-10-2020 Hoge Raad 03-07-2020
SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht 29-03-2020 Redactionele signalen
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 03-02-2019 Van geen inbreuk op een recht naar inbreuk op geen recht - Naar aanleiding van bedrijfsgeheimen en de Wet bescherming bedrijfsgeheimen
Verkeersrecht 25-11-2015 Toerekening van een onrechtmatige daad
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 18-02-2015 Waarom het Unierecht de invloed van grondrechten op het privaatrecht aanjaagt en versterkt
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 08-01-2015 Nul, één, drie, veel. De gevalsgebonden benadering van samenhangende rechtsverhoudingen
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 08-10-2011 Het Unierechtelijke beginsel van gelijkheid en zijn inwerking op het burgerlijk recht
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 15-05-2010 Gerechtigheid en rechtshandhaving
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 29-03-2008 E. Dirix, Privaatrecht en multiculturaliteit
Ars Aequi 11-03-2008 Christiaan Johan Henri Brunner: een jongen van Energie, Kennis en Daad
Nederlands Juristenblad 04-01-2008 L'art de la distinction; 'Alle oordeel is dat des onderscheids'
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 03-11-2006 M.J. Kroeze, Afgeleide schade en afgeleide actie